Afgift på pvc og ftalater – den forsvandt, men nu er den tilbage

25/01/21

Med virkning fra 1. januar 2021 har Folketinget besluttet at genindføre pvc-afgiften. Genindførelsen af pvc-afgiften skal bidrage til at nedbringe mængden af affald og forbruget af produkter indeholdende pvc, ftalater og pvc-folier, da det forventes, at producenterne vil vælge alternative materialer. Det forventes derfor, at afgiften vil være adfærdsregulerende. 

Hvad bringer den nye 2021-afgift med sig i forhold til den tidligere afgift?

Afgiften på pvc, ftalater og pvc-folier blev afskaffet tilbage i starten af 2019. Formålet med at afskaffe afgiften var at skabe varige administrative lempelser for de berørte virksomheder. 2021-afgiften ligner meget den pvc-afgift, vi havde før 2019. 

I nedenstående skema kan I se en sammenligning mellem den nye og gamle pvc-afgift ud fra udvalgte dele af afgiftsloven.

Uddrag af pvc-afgifsloven

"Gammel" pvc-afgift - ophørt pr. 1. januar 2019

"Ny" pvc-afgift -  indført pr. 1. januar 2021

Afgiften omfatter

Produkter af hård pvc

Nej

Nej

Blød pvc og ftalater

Ja

Ja

Bløde rør og slanger

Ja

Ja

Gulv-, væg- og loftsbeklædning

Ja

Ja

Selvklæbende folie og tape, tagfolier, membranfolier, tagplader og ovenlysvinduer

Ja

Ja

Tidsskriftskassetter, ringbind, brevordnere, charteks og plastiklommer

Ja

Ja

Handsker, forklæder, beskyttelsesdragter og regntøj

Ja

Ja

Presenninger

Ja

Ja

Isolerede el-ledninger, kabler mm.

Ja

Ja

Tagrender, nedløbsrør og stålplader og -profiler

Ja

Ja

Varer, som ikke direkte er omfattet af afgiften, men som mindst indeholder 10 % blød pvc og ftalater bliver dækningsafgiftspligtige

Ja

Ja

Registreringsforhold

Bagatelgrænse, hvis afgiften ikke overstiger 10.000 kr. årligt.

Nej

Ja

Som det fremgår af ovenstående skema, er der stor lighed mellem afgifterne. Den vigtigste ændring i 2021-afgiften er, at der indføres en minimumsgrænse, som gør, at virksomheder kun skal registreres og afregne afgift, hvis afgiften ikke overstiger 10.000 kr. årligt

Vores vurdering

PwC vurderer, at det er mere eller mindre de samme produkter, som er omfattet af afgiften som tidligere, hvor afgiften var aktiv. Det vil sige, hvis din virksomhed havde produkter, som var omfattet af afgiften før 2019, så vil produkterne højst sandsynligt også være omfattet af afgiften i 2021.

Spørgsmål til afgifter

Har du eller din virksomhed behov for hjælp til at forstå afgifter, så kontakt PwC’s afgiftsgruppe.
 

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Simone Jull Jørgensen

Senior Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Følg PwC