Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Den generelle lønkompensationsordning forlænges: Medarbejdere skal nu bidrage med feriedage

15/01/21

På baggrund af regeringens forlængelse af de nuværende restriktioner frem til 7. februar 2021, forlænges også den generelle lønkompensationsordning i overensstemmelse med tidligere trepartsaftale om, at lønkompensationsordningen vil gælde frem til, at de skærpede restriktioner ophører.

Parterne er med en ny trepartsaftale blevet enige om, at der med forlængelsen af lønkompensationsordningen gives mulighed for at arbejdsgivere kan varsle, at den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation for, skal bidrage med følgende pr. lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage):

  • 1 feriedag optjent efter ferieloven, eller
  • 1 afspadseringsdag med løn, eller
  • 1 dag med tjenestefri uden løn, hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til 1 dag.

Der afholdes dog 1 feriedag m.v. i løbet af de første 21 fulde kalenderdage, hvor perioden er forlænget og hvor medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation. Det betyder, at hvis medarbejdere hjemsendes i et færre antal kalenderdage end 21, skal der ikke afholdes feriedage m.v. Dette vil gælde indtil de nuværende skærpede restriktioner ophører, dog kan hver enkelt medarbejder maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage m.v. i perioden omfattet af aftalen.

Arbejder medarbejderen deltid eller er medarbejderens arbejdstid fordelt på en måde, hvor der ikke arbejdes fem dage om ugen, skal medarbejderen bidrage forholdsmæssigt.

Det forudsættes med aftalen, at allerede varslet eller aftalt ferie m.v., som er fastlagt forud for den 17. januar 2021, afholdes som planlagt og indgår i de dage, som medarbejderen efter trepartsaftalen er forpligtet til at afholde.

Medarbejdere med aftalt lønnedgang som en konsekvens af COVID-19 fratrækkes ikke feriedage m.v. i den lønkompenserende periode. Elever, lærlinge og praktikanter er desuden fritaget for kravet om at afholde feriedage m.v.

Virksomhederne modtager fortsat lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn på samme måde som i forårets lønkompensationsordning.

Kravene om at bidrage med feriedage m.v., som beskrevet ovenfor, indføres også i lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.

Kontakt os

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Følg PwC