Giv din holdning til kende: En mulig ændring af lov om fonde og visse foreninger (ikke-erhvervsdrivende fonde)

22/01/21

Giv din holdning til kende her. Det tager blot få minutter

Der har over de seneste år været stor politisk bevågenhed i forhold til lov om fonde og visse foreninger (fondsloven for ikke-erhvervsdrivende fonde). I den forbindelse har der fra både politikere, forskere og eksperter inden for fonde været rejst en række spørgsmål og problemstillinger, som med fordel kan tages op i et kommende lovarbejde.

Det har bl.a. været nævnt, at loven trænger til en revision set i lyset af, at lov om erhvervsdrivende fonde senest blev revideret grundlæggende tilbage i 2014.

Det er derfor PwC's forventning, at der inden længe bliver igangsat et initiativ med fokus på en lovrevision af lovgivningen for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Vi sætter nu fokus på emnet med en ny survey

PwC vil gerne bidrage med input til en sådan lovrevision. Derfor har vi valgt at lave en mini-survey, der omhandler nogle af de temaer, som er relevante i en kommende lovrevision - og vi håber, at du vil give din holdning til kende i den forbindelse.

Din mening er vigtig for os, uanset om du er ansat i en ikke-erhvervsdrivende fond eller ej, da du kan have konkret viden om reglerne, som er relevant. Det tager blot få minutter at besvare spørgeskemaet.

Der er alene tale om udvalgte spørgsmål, så hensigten er ikke at afdække det fulde behov for ændringer. Du har imidlertid også mulighed for i fritekstform at komme med yderligere kommentarer, hvis du ønsker det.

Modtager vi et tilstrækkeligt antal besvarelser, vil vi i en kommende artikel her på pwc.dk og i nyhedsbrevet Dialog fortælle om resultaterne, ligesom vi vil give dette input videre til de rette myndigheder i forbindelse med en mulig lovrevision.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC