Låneordning for A-skat mv. udvides, betalingsfrist for A-skat mv. udskydes og ny momslåneordning

29/01/21

Regeringen har den 29. januar 2021 meddelt, at den er klar med yderligere hjælp til erhvervslivet. Regeringen foreslår bl.a. en udvidelse af A-skattelåneordningen og en ny momslåneordning for de små og mellemstore virksomheder.

Låneordning for A-skat udvides

Folketinget har allerede vedtaget en låneordning, hvorefter små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om at få et rentefrit lån svarende til den indbetalte A-skat og AM-bidrag i januar 2021, som omfattede skatten for afregningsperioden august 2020 og december 2020. Der skal ansøges senest 31. marts 2021, og lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

På pressemødet i dag oplyste Skatteministeren, at låneordningen vil blive udvidet til også at omfatte de indbetalinger af A-skat og AM-bidrag, der skal ske i februar og i marts 2021. Derudover udvides låneordningen til også at omfatte store virksomheder.

Alle virksomheder skal således kunne anmode om, at indbetalingskravene for februar og marts 2021 ”veksles” til rentefrie lån, som skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Visse virksomheder kan ikke omfattes af ordningen. I lighed med tidligere ordninger vil det eksempelvis være virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation.

Betalingsfrist for A-skat udskydes

På pressemødet oplyste Skatteministeren også, at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder (dvs. små, mellemstore og store virksomheder).

Virksomheder undgår dermed dobbeltbetaling af A-skat og AM-bidrag i maj 2021, da A-skat og AM-bidrag for oktober 2020 også skal betales i maj 2021.

Ny momslåneordning

Små og mellemstore virksomheder har haft mulighed for at udskyde betalingsfristerne for 1. halvår og 3. kvartal 2020, til d. 1. marts 2021.

De udskudte frister falder derfor sammen med de ordinære frister for 2. halvår og 4. kvartal 2020, og virksomhederne står derfor til at skulle afregne 2 momsperioder samtidig.

For at give virksomhederne yderligere likviditet, tilbyder regeringen et rentefrit lån, svarende til den moms der skal afregnes d. 1. marts 2021.

Der forventes at blive åbnet op for låneansøgningerne i anden halvdel af marts 2021.

Lånet skal tilbagebetales d. 1. februar 2022.

Afslutning

Gennemførelsen af initiativerne forudsætter forudgående lovgivning, som må forventes fremsat snarest.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Lars Thygesen

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Lasse  Glyngø Jensen

Lasse Glyngø Jensen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9446

Følg PwC