Pulsmåling: Nedlukningen og tiden efter

Mens hver fjerde erhvervsleder fik større tillid til regeringen under første del af COVID-19-krisen, er dette faldet til blot ca. hver 10. erhvervsleder i dag. Det markante fald kan skyldes, at man savner en klar plan for udfasning af restriktioner. Samtidig efterlyser erhvervslivet et digitalt europæisk coronapas, der vil gavne dansk eksport.

Regeringen har tabt tillid 

I juni 2020 svarede en ud af fire erhvervsledere, at de havde fået større tillid til regeringen under COVID-19-krisen. I dag er det faldet til blot hver 10. erhvervsleder.

Erhvervslivet savner en plan

9 ud af 10 erhvervsledere er enige i, at de savner en klar plan for udfasning af restriktioner. Hele 68 % erklærer sig meget enige i dette udsagn, mens blot 4 % er uenige.

Erhvervsledere efterlyser europæisk coronapas

75 % af erhvervslederne ser frem til et digitalt coronapas. 78 % efterlyser samtidig, at Danmark lægger pres på EU for at få indført et digitalt europæisk coronapas.

Om pulsmålingen

471 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen “Nedlukningen af dansk erhvervsliv og tiden efter”. Besvarelserne er indsamlet i uge 6 2021, og respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres syn på den aktuelle nedlukning samt deres forretningsmæssige forventninger til fremtiden.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC