Husk momsen, når I køber fra udlandet

05/10/21

Skattestyrelsen har særligt fokus på, at virksomheder med momsfrie aktiviteter husker at afregne moms, når der købes varer og ydelser fra udlandet. Overser I denne forpligtelse, kan I risikere store korrektioner, bøder og renter, da Skattestyrelsen kan gå op til ti år tilbage for korrektioner.

Hvornår skal I afregne moms?

Normalt afregner og indberetter sælger momsen. Men dette gælder ikke, når danske virksomheder køber fra udlandet. Her er det jer som køber, der skal afregne og betale 25 % moms i Danmark. Derfor hedder det ”omvendt betalingspligt” eller ”reverse charge”. Det betyder også, at I skal momsregistreres, selvom I ikke har andre momspligtige aktiviteter, der medfører registreringspligt.

Hvis I køber ydelser fra udenlandske leverandører, fx online markedsføring, skal I betale og afregne moms, uanset beløbets størrelse. I skal derfor momsregistreres allerede fra første køb, hvis I ikke er dette i forvejen. For varekøb i udlandet skal der dog købes for mere end 80.000 kr., før I skal momsregistreres og afregne moms af købet. Grænsen gælder dog ikke, hvis I allerede er momsregistreret. 

Begrænset momsfradrag og fokus fra Skattestyrelsen

Momsen bliver som udgangspunkt en direkte udgift for virksomheder med momsfire aktiviteter, fordi den afregnede moms er fradragsberettiget efter de almindelige momsregler.

Skattestyrelsen har et særligt fokus og har hævet kontrolindsatsen på netop dette område. Faktisk mener Skattestyrelsen, at en eventuel undladt afregning af dansk moms ved køb fra udlandet kan være et udtryk for grov uagtsomhed. Dette giver Skattestyrelsen ret til at korrigere op til 10 år bagud i tid og pålægge både bøder og renter. 

Tre gode råd til korrekt afregning

Vi giver her tre gode råd til, hvordan I sikrer, at I overholder reglerne ved køb fra udlandet.

  1. Hvor er sælger etableret?
    Hvis sælger er etableret i udlandet, bliver I som dansk køber betalingspligtig for momsen af købet og skal afregne denne.
  2. Indeholder fakturaen særlige bemærkning om moms?
    Vi anbefaler, at I altid gennemgår modtagne fakturaer for mulige henvisninger til særlige momsforhold, fx omvendt betalingspligt. Inden for EU er sælger forpligtet til at angive dette på fakturaen.  
  3. Hvilke dele af virksomheden vedrører det udenlandske køb?
    Hvis købet vedrører både momspligtig og momsfri virksomhed, kan I tage begrænset momsfradrag for den del af købet, der vedrører momspligtige aktiviteter, fx generel online markedsføring i en blandet virksomhed. 

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Følg PwC