Danskerne kan se frem til lavere elafgift

24/05/22

Danmark skal være grønnere! Regeringen har netop fremsat en aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi, som medfører, at danskerne kan se frem til lavere elafgift.

Fokus på den grønne omstilling

Som led i den grønne omstilling har regeringen netop fremsat et nyt lovforslag, hvoraf det fremgår, at elafgiften nedsættes på al elektricitet.

Det forslås, at den almindelige elafgift nedsættes gradvis frem til 2030 med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. juli 2022, 2 øre mere (totalt 16 øre) pr. kWh i 2024-2029 og 1 øre mere (totalt 17 øre) pr. kWh fra og med 2030. Helt konkret betyder det, at elafgiften falder fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh fra og med 1. juli 2022.

Nedsættelsen af elafgiften vil få effekt i de private husstande, i virksomheder, som ikke kan få elafgiften godtgjort samt i virksomheder, der ikke kan få fuld godtgørelse af elafgiften (virksomheder med delvis fradrag for moms).

Der er ingen ændringer i afgiftsbetalingen for virksomheder, der får elafgiften godtgjort, som fortsat skal betale minimumsafgiften.

Opdatering af vores standard regneark til godtgørelse af energiafgifter

Virksomheder, som anvender vores standard regneark til godtgørelse af energiafgifter skal være opmærksom på, at regnearket bliver opdateret, hvis lovforslaget bliver vedtaget. I kan hente regnearket her.

Vi er klar til at hjælpe

Ønsker du sparring i forbindelse med det nye lovforslag, eller har du øvrige spørgsmål til din virksomheds afgiftshåndtering, så er vi i PwC’s afgiftsgruppe klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Følg PwC