Ændringer på vej for uddannelsesområdet og amatørsport

09/08/22

En række nye afgørelser fra EU-Domstolen får konsekvenser for Skattestyrelsens hidtidige praksis for momsfritagelse på uddannelses- og idrætsområdet. Skattestyrelsen har derfor op til sommerferien offentliggjort en række nye udkast til styresignaler, som lægger op til henholdsvis præcisering og ændring af praksis.

Aftenskoler m.fl. momsfritages som dansk kultur

Flere undervisningsudbud vil fremadrettet ikke omfattes af den danske momsfritagelse af undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Ændringen omfatter bl.a. aftenskolers, daghøjskolers og folkeuniversiteters udbud af undervisning i enkeltfag som fx sprog, kommunikation, madlavning og musik.

Disse udbud vil i stedet, under visse betingelser, momsfritages som kulturelle ydelser, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Dette gælder ydelser, der er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven, som leveres af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter. Det bemærkes, at det alene er en betingelse, at tilskuddet er berettiget. Det er altså ikke et krav, at det faktisk modtages.

Undervisningsudbud, der fremadrettet kan momsfritages som kulturelle ydelser, vil kunne fortsætte deres momsfrie virksomhed som hidtil. De undervisningstilbud, der ikke opfylder de nye betingelser, vil fremadrettet blive momspligtige.

Undervisning i fitnesscentre, på danseskoler mv. bliver momspligtigt

De undervisningsudbud, der ikke kan omfattes af momsfritagelsen for kulturelle ydelser, står over for store ændringer. Det gælder bl.a. udbydere af undervisning i legemsøvelser, fx fitnesscentre, danseskoler og spa-afdelinger, som hidtil har drevet helt eller delvist momsfritaget virksomhed.

Undervisning i spinning, yoga, pilates, aerobics mv. vil fremadrettet være momspligtigt, og udbydere af disse ydelser skal altså opkræve moms af indtægter relateret hertil.

Momspligten vil dog betyde en øget ret til fradrag, som i nogle tilfælde kan opveje for de negative konsekvenser, der følger af Skattestyrelsens praksisændring.

”Tankesport” er ikke sport i momsmæssig forstand

En skærpelse på området for amatørsport vil have konsekvenser for flere tankesportsorganisationer, der efter nuværende praksis er fritaget for moms.

Skærpelsen vil påvirke organisationer for tankesport med et ubetydeligt fysisk element, uanset at aktiviteten kræver anvendelse af logik, hukommelse og strategi, som fremmer den mentale og fysiske sundhed for deltagerne. Dette omfatter bræt- og kortspil som fx bridge, skak, backgammon mv. Foreninger og klubber skal derfor opkræve moms af indtægter relateret til disse aktiviteter.

Om ændringen vil have betydning for e-sportsorganisationer, der efter nuværende praksis er omfattet af momsfritagelsen for amatørsport, er for nærværende uafklaret.

Hvornår træder dette i kraft?

Styresignalerne er i udkast og er i en høringsfase. Når denne er tilendebragt, vil de endelige styresignaler blive udsendt. Hvis disse rummer en skærpelse for en virksomhed, er der en 6 måneders frist til at ændre praksis i overensstemmelse med styresignalet.

Har det betydning for jer?

Vi anbefaler, at det allerede nu vurderes, hvordan ændringerne på området vil påvirke jer, og I er naturligvis mere end velkomne til at række ud for en nærmere drøftelse.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Matilde Maria Rørholm Lorenzen

Senior Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: +45 8932 0065

Følg PwC