Elafgiften sænkes markant fra 1. januar 2023

27/09/22

Som følge af de stigende energipriser er satsen på elafgiften lempet to gange i 2022. En politisk aftale og en hastebehandling i Folketinget sikrer nu en midlertidig lempelse af elafgiften fra 1. januar 2023 og seks måneder frem.

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om at lempe elafgiften fra 1. januar 2023 og seks måneder frem. Lempelsen af elafgiften er en del af en større aftale om ”Vinterhjælp”.

Tidligere udgjorde elafgiften omkring 50 % af prisen på elektricitet, men som konsekvens af de stigende energipriser udgør elafgiften i dag en langt mindre del af den samlede elpris.

Hvad betyder afgiftsnedsættelsen for jer som virksomhed?

Elafgiften lempes til EU’s minimumssats for husholdninger, dvs. 0,8 øre pr. kWh, i de første seks måneder af 2023. Efter de nuværende regler ville elafgiften udgøre 69,7 øre pr. kWh i 2023, og der er derfor tale om en markant nedsættelse af elafgiften.

Lempelsen af elafgiften vil ikke få betydning for virksomheder med fuld momsfradragsret, da disse virksomheder fortsat kan få godtgjort elafgiften ned til 0,4 øre pr. kWh. Det betyder, at virksomhederne fortsat skal ansøge om at få godtgjort den resterende elafgift på 0,4 øre pr. kWh via momsangivelsen (eller fremskyndet tilbagebetaling).

Lempelsen af elafgiften får kun mærkbar betydning for ikke-momsregistrerede erhverv, fx foreninger, virksomheder med delvis momsfradragsret, der indtil nu ikke har haft (fuld) adgang til at godtgøre elafgiften samt private.  

Kontakt afgiftsgruppen

PwC’s afgiftsteam kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din virksomheds behandling af afgifter. Det kan være, at din virksomhed står med en konkret udfordring eller blot har brug for et ”sundhedstjek”, så I ved, hvor udfordringerne ligger, hvis nogen.  

Kontakt os

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC