Nye regler: Renter på skyldige moms- og afgiftskrav

11/11/22

Som følge af en lovændring vil Skattestyrelsen opkræve renter ved for sene og forkerte moms- og afgiftsangivelser. Det kan derfor blive dyrt ikke at angive moms- og afgifter rettidigt eller korrekt. Læs mere om, hvad renterne kan betyde for din virksomhed

Indtil 15. juni 2022 kunne Skattestyrelsen ikke beregne renter af moms- og afgiftskrav, som blev korrigeret i Skattestyrelsens favør. 

Indførelsen af renter sker nu i to trin. Første trin trådte i kraft 15. juni 2022, mens andet trin forventes at træde i kraft 1. juli 2023. 

Indtil 15. juni 2022

Indtil 15. juni 2022 var der som udgangspunkt ingen opkrævning af renter på moms- eller afgiftskrav, der blev ændret i Skattestyrelsens favør. 

Der var udelukkende opkrævning af renter ved for sen indbetaling, men først 14 dage efter Skattestyrelsen havde foretaget en skønsmæssig fastsættelse eller 14 dage efter, at virksomheden selv havde indberettet for sent (dog før Skattestyrelsens skønsmæssige fastsættelse).

Fra 15. juni 2022 Fra 15. juni 2022 vil der som noget nyt opkræves renter i følgende situationer:
 • Virksomheden indgiver sin første moms- eller afgiftsangivelse for sent, men inden Skattestyrelsen har foretaget en skønsmæssig fastsættelse. 
 • Virksomheden indgiver sin første moms- eller afgiftsangivelse rettidigt, men angivelsen ændres til et højere beløb efter angivelsesfristens udløb, men inden rettidig betalingsdato.
 • Virksomheden bliver registreret for sent (registrering med tilbagevirkende kraft) og indgiver dermed sin første angivelse for sent.
Fra 1. juli 2023 (forventeligt)

Skatteministeren sætter andet trin for indførelsen af renter på moms- og afgiftskrav i kraft. Dette forventes at ske fra den 1. juli 2023. 

Fra 1. juli 2023 kan Skattestyrelsen opkræve renter hos virksomheder, der allerede er registreret korrekt for moms og afgifter, i følgende situationer:

 • Når virksomheden indberetter og indbetaler moms eller afgifter for sent.
 • Når virksomheden på eget initiativ foretager korrektioner i tidligere angivelser, hvor moms- eller afgiftsgrundlaget forhøjes (i Skattestyrelsens favør).
 • Når Skattestyrelsens foretager korrektioner, hvor moms- eller afgiftsgrundlaget forhøjes (i Skattestyrelsens favør).

Renterne udgør 8,4 % pr. år af det skyldige moms- eller afgiftskrav og beregnes fra den oprindelige indberetningsfrist og indtil det korrekte beløb indbetales. 

Renterne er ikke fradragsberettiget skattemæssigt.

Hvad betyder de nye renteregler for jer?

De nye renteregler har allerede virkning, hvis virksomheden ikke er moms- og afgiftsregistreret korrekt. Der er derfor god grund til at sikre, at moms- og afgiftsregistreringer er på plads, inden virksomheden påbegyndes. Vi anbefaler også etablerede virksomheder at gennemgå nuværende afgiftsregistreringer for at sikre, at virksomheden fortsat opfylder kravene til de enkelte afgiftsregistreringer. 

Når andet trin af rentereglerne træder i kraft, bliver det dyrt at angive eller betale moms og afgifter for sent. Det er i højere grad vigtigt, at de beløb, der indberettes, er korrekte, da korrektioner, der forhøjer afgiftsgrundlaget, også vil blive pålagt renter fra den oprindelige indberetnings- og indbetalingsfrist. 

Korrektioner, der foretages som følge af kontrolsager fra Skattestyrelsen, kan forhøje moms- og afgiftsgrundlaget flere år tilbage. Det er derfor vigtigt, at virksomheden inden 1. juli 2023 sikrer, at de rette procedurer er på plads, samt at der indberettes og betales de rigtige moms- og afgiftsbeløb, tages de rigtige fradrag og ikke søges om fradrag/godtgørelse uberettiget. I modsat fald kan renterne hurtigt beløbe sig til væsentlige beløb. 

Særligt for virksomheder med delvis momsfradragsret

Virksomheder med delvis fradragsret for moms har en særlig udfordring, fordi fradragsretten først kan opgøres ”på bagkant” – altså efter regnskabsårets udløb. Skatteministeriet har ikke ønsket at straffe disse virksomheder, fordi deres fradragsret først endeligt kan opgøres efter de relevante momsperioder er udløbet. 

Derfor er der foreslået en model, hvor fradragsretten endeligt opgøres efter regnskabsårets udløb og angives i den momsperiode, der dækker den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Udover den ovenstående ændring, vil der sandsynligvis blive udarbejdet et lovforslag, hvori det foreslås, at virksomhederne skal oplyse deres momsfradragsprocent, for at gøre det lettere for Skattestyrelsen at føre kontrol med virksomhedernes fradragsprocent. Dette er dog ikke endeligt vedtaget. 

Kom renterne i forkøbet med et moms- og afgiftsreview 

Korrektioner af moms- og afgiftsangivelser udspringer som oftest af:

 • bogføringsfejl 
 • at faktura- og dokumentationskravene ikke er opfyldt
 • forkert periodisering
 • forkert eller manglende afgiftsregistrering
 • fejl i moms- eller afgiftsberegningen eller
 • for højt et fradrag eller for høj eller uberettiget godtgørelse.

For at sikre, at virksomheden ikke har en renterisiko, anbefaler PwC et moms- og afgiftsreview, hvor virksomhedens generelle håndtering af moms og afgifter gennemgås, samtidig med at der tages højde for specifikke forhold for den branche, virksomheden beskæftiger sig indenfor. 

Reviewet bør foretages snarest muligt og inden den 1. juli 2023, hvor det andet trin af de nye renteregler forventes at træde i kraft. 

Vi er klar til at hjælpe

I PwC’s moms- og afgiftsafdeling har vi fingeren på pulsen og det fulde overblik. Har du og din virksomhed spørgsmål eller brug for sparring til at navigere i de nye renteregler, moms- eller afgifter i øvrigt, så er vi altid klar til en uforpligtende snak eller et tilbud.

Contact us

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tel: 5135 7562

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tel: 8932 5654

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tel: 3945 3149

Haneen Poloz

Haneen Poloz

Senior Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tel: 8932 5708

Følg PwC