Virksomheder bygger modstandsdygtighed til usikre og svære tider

De danske topledere forventer et usikkert 2023 med store udfordringer drevet af høj inflation, makroøkonomisk usikkerhed og geopolitiske konflikter. Det er derfor afgørende, at virksomhederne styrker deres modstandsdygtighed på tværs af driftseffektivisering, omkostningsoptimering og styrkelse af IT-sikkerheden, så de står bedre rustet til de fremtidige udfordringer

Perspektiver på fremtidige trusler fra danske CEO’er

De danske CEO’er fremhæver primært tre trusler, som vil påvirke deres virksomheder negativt over de næste 12 måneder, herunder makroøkonomisk usikkerhed (41%), inflation (40%) og geopolitiske konflikter (36%). Over en 5-årig periode anses makroøkonomisk usikkerhed og inflation som de to største trusler, imens cyberrisici erstatter geopolitiske konflikter, som den tredje største trussel.

Tre nøglespørgsmål til danske virksomhedsledere:

Hvilke udfordringer og trusler på kort og længere sigte er mest kritiske for din virksomhed?

Hvilke indsatser bør din virksomhed prioritere for at øge dens operationelle modstandsdygtighed?

Hvordan sikrer din virksomhed sig, at den investerer i de rette kapabiliteter der skal sikre levedygtighed efter krisen?

Virksomheder investerer i at bygge modstandsdygtighed

Virksomheder mødes i dag af et stigende antal udfordringer, som påvirker deres drift og modstandsdygtighed på kort og længere sigt, herunder:

  • At den makroøkonomiske og geopolitiske usikkerhed komplicerer samhandlen og øger protektionisme, dæmper aktivitetsniveauet og sætter forsyningskæderne under pres, hvilket giver udfordringer i flere led af værdikæden
  • At den høje inflation presser priserne på eks. råvarer, energi og produktion og derved også driftsomkostningerne og virksomhedernes finansielle performance
  • At den øgede digitalisering i samfundet og det stigende cyber trusselsniveau sætter nye krav til cybersikkerhed i virksomhederne og offentlige institutioner - et område med begrænset modenhed

Danske virksomheder forsøger at imødegå de forestående udfordringer med en række initiativer og investeringer for at øge deres virksomheders modstandsdygtighed og dermed mitigere de risici, de står over for:

  • 58 % af toplederne planlægger at foretage investeringer i justering af forsyningskæder og 43 % har fundet alternative leverandører grundet de globalt udfordrede forsyningskæder
  • 65 % af virksomhederne har allerede hævet deres priser, og 28 % overvejer at gøre det samme i de kommende 12 måneder. 56% har reduceret deres driftsomkostninger
  • Det største område for planlagte investeringer er cybersikkerhed og databeskyttelse, som 61 % af virksomhederne forventer at investere i - dette udgør en stor trussel både over 12 måneder, men især over de kommende 5 år

Styrkelse af den operationelle modstandsdygtighed kan ikke stå alene som fokus i den nærmeste fremtid. 26 % af danske CEO’er udtrykker, at deres virksomhed skal ændre kurs, hvis den skal være økonomisk levedygtig om 10 år. De underliggende trusler, som afspejles i dette tal, er bl.a. ændringer i regulering og kundepræferencer, som mere end halvdelen af CEO’erne forventer vil påvirke deres forretning i de kommende 10 år. Virksomheder bør derfor sideløbende med styrkelse af modstandsdygtigheden tænke langsigtet og forberede sig på at forblive levedygtige efter de svære tider. Dette kræver, at besparelser foretages inden for de rette områder og, at der geninvesteres i de kapabiliteter, som sikrer virksomhedens konkurrencemæssige fordele langsigtet. 

PwC perspektiver og ydelser

Det er tydeligt, at modstandsdygtighed er og fortsat bliver et af de vigtigste områder for de danske virksomheder i den nærmeste fremtid, som er præget af usikkerhed og væsentlige udfordringer. Dette underbygges af de identificerede udfordringer og primære investeringer, som de danske topledere fokuserer på.

Hos PwC er vi drevet af at hjælpe vores kunder med deres mest komplekse problemstillinger. Vi har en bred pallette af ydelser og eksperter, som kan hjælpe med at styrke nødvendig modstandsdygtighed for fremtiden. Vi hjælper vores kunder og gør en forskel for vores samfund gennem: 

  • Vores ydelser inden for operations strategi kan hjælpe med at bygge operationel modstandsdygtighed gennem effektivisering af driften, indkøb og processer, optimering og diversificering af forsyningskæder og realisering af produktivitetspotentialer inden for både sourcing, supply chain, produktions- og distributionsprocesser og digitalisering
  • Vores ydelser inden for finansområdet hvor vi kan hjælpe med omkostningsreduktion, - optimering og likviditetsstyring, performance optimering, finansiel risikostyring, etablering af shared service centre eller digitalisering af finansfunktionen
  • Vores ydelser inden for cybersikkerhed og data privacy hvor vi kan hjælpe med design, implementering og verificering af kritiske IT sikkerheds-kapabiliteter, der modsvarer det aktuelle risikoniveau. Hertil kan vi hjælpe med at opdage, reagere på, undersøge og afhjælpe trusler mod kritiske aktiver herunder data og beskytte forretningen ved angreb og i krisesituationer

Hertil kan vi hjælpe vores kunder med at positionere sig til tiden efter en eventuel krise ved at investere i de rette kapabiliteter. Dette kan eks. faciliteres gennem vores metodeværktøj Fit for Growth, der hjælper virksomheder med at identificere de kapabiliteter, som ikke er essentielle for deres succes og kan tåle besparelser og investere i de kapabiliteter, som er differentierede for at vinde i markedet.

CEO Survey 2023: CEO'erne skal finde den rette kurs mod fremtiden

Få indsigt i 4.410 toplederes kort- og langsigtede dagsorden i en historisk usikker tid.

 

Læs mere

Følg PwC

Felter, markeret med stjerne, skal udfyldes.(*)

Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at PwC må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte PwC og/eller klage i PwC’s privatlivspolitik.

Hide