Virksomheder fokuserer på væksttiltag, men skruer ned for investeringsblusset

Størstedelen af de danske topledere forventer faldende vækst globalt, i nationaløkonomien og i egen virksomhed på kort sigt. Samtidig vurderer 26 %, at deres virksomhed ikke vil være levedygtig om 10 år, hvis den ikke ændrer kurs. Det er derfor afgørende at sikre en bæredygtig kort- og langsigtet strategi, der ruster virksomheden til at vinde fremtidens marked og derved opnå vækst.

Perspektiver på fremtidige vækstudfordringer fra danske CEO’er

I en verden præget af makroøkonomisk usikkerhed og konstant forandring fremhæver de danske CEO’er udfordringer med at opnå vækst samt at forblive relevante. Andelen af danske topledere (86 %), der forventer faldende vækst i verdensøkonomien, er på sit højeste niveau over en 10-årig periode, og 91 % forventer faldende vækst i Danmarks nationaløkonomi de kommende 12 måneder. Kun 36 % forventer vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder, mens billedet kun bliver en anelse forbedret ved at betragte de kommende tre år, hvor 50 % forventer vækst i egen virksomhed. På den længere bane, vurderer 26 % af de danske CEO’er, at deres virksomhed ikke vil være levedygtig om 10 år, hvis den ikke ændrer kurs.

Tre nøglespørgsmål til danske virksomhedsledere:

Hvilke udfordringer og muligheder kræver at blive adresseret for at sikre kort og langsigtet levedygtighed og vækst?

Hvilke strategiske indsatsområder skal din virksomhed prioritere for at sikre vækst på kort og lang sigt?

Hvordan sikrer din virksomhed eksekvering af den strategiske retning, effektiv transformation og realisering af vækstambitioner?

Virksomheder fokuserer på væksttiltag, men skruer ned for investeringsblusset, hvilket kan true deres levedygtighed på længere sigt

Virksomheder mødes i dag af et stigende antal udfordringer, som påvirker deres vækst på kort og længere sigt, herunder:

  • At de makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheder og udfordringer komplicerer samhandlen, dæmper aktivitetsniveauet og sætter forsyningskæderne under pres, hvilket udfordrer virksomhederne i at fastholde vækstmomentum
  • At de kontinuerlige forandringer i virksomhedernes omverden stiller nye krav til virksomhedernes evne til at drifte og udvikle forretningen. I nogle tilfælde handler det blot om at forfine forretningsmodellen og i andre tilfælde om at transformere sin forretningsmodel grundlæggende. Virksomhederne skal konstant være på forkant med udviklingen, være beredte på omstilling og samtidig være parate til at udnytte de muligheder, der opstår. Danske virksomheder forsøger at imødegå disse udfordringer og den makroøkonomiske og geopoliske usikkerhed, der påvirker væksten, med en række initiativer:
  • 93 % har allerede hævet priserne på produkter/services eller overvejer at gøre det de kommende 12 måneder, mens 61% har diversificeret udbuddet af produkter og services. 43 % planlægger at justere deres tilstedeværelse på nuværende markeder og/eller udvide til nye markeder de kommende 12 måneder
  • 72 % har genovervejet eller vil genoverveje igangværende projekter og større tiltag, 60 % har bremset investeringer og 39 % udskudt virksomhedshandler

Det er vigtigt ikke at jagte vækst, hvorend den præsenterer sig og derved forfølge mange typer vækststrategier sideløbende. Det kan resultere i, at ressourcer er spredt for tyndt og efterlade potentielt levedygtige vækstmuligheder underinvesteret, så man dermed mister strategiske og konkurrencemæssige fordele på lang sigt – som er grobund for langsigtet vækst.

Det kan samtidigt være kontraproduktivt på både kort og  lang sigt at reducere sine investeringer – selvom sådanne defensive træk kan være nødvendige for at overleve. Især set i lyset af, at 26 % af de danske CEO’er vurderer, at deres virksomhed skal ændre kurs, hvis de skal være økonomiske levedygtige om 10 år.

De danske CEO’er anser over de kommende 10 år, at ændringer i kundernes krav/præferencer (53 %), teknologi-disruptere (39 %) og brancheglidning (21 %) vil påvirke deres branches profitabilitet. At være på forkant med disse trends kan være essentielt for at skabe en konkurrencemæssig fordel, samt øge sandsynligheden for at være levedygtig på lang sigt.

Virksomhederne bør sideløbende med at afsøge muligheder for vækst på kort sigt, tænke langsigtet og forberede sig på at forblive levedygtig efter de usikre tider. Dette kræver fx, at eventuelle besparelserne foretages inden for de rette områder og, at der geninvesteres i de kapabiliteter, som sikrer virksomhedens konkurrencemæssige fordele på lang sigt.

PwC perspektiver og ydelser

Hos PwC er vi drevet af at hjælpe vores kunder med deres mest komplekse udfordringer og har en bred pallette af ydelser og eksperter, som kan hjælpe med at fastlægge den rette strategi – for at sikre bæredygtig vækst, både på kort og lang sigt. Vi hjælper vores kunder og gør en forskel for vores samfund gennem:

  • Vores ydelser inden for forretningsstrategi, som kan supportere med at lave strategier til at vækste, forbedre performance og positionere sig selv for succes. Dette kan omfatte hele virksomhedens forretningsstrategi, strategi på funktionsniveau, men også enkelte delelementer som for eksempel pris- og omsætningsstrategi, markedsstrategi, kundestrategi, portefølje and innovationsstrategi
  • Vores ydelser inden for transformationsområdet, som kan hjælpe med rådgivning omkring retning samt transformationsdesign, programledelse og implementering igennem hele transformationen. Transformationen kan omfatte hele forretningen, som skal fra A til B, men også være inden for specifikke områder, som for eksempel det digitale og ESG

Gennem vores metodeværktøj Capabilities-Driven Strategy kan vi hjælpe vores kunder med at aligne deres strategiske retning med de kapabiliteter, som gør dem unikke i markedet og giver en konkurrencefordel til at vinde.

CEO Survey 2023: CEO'erne skal finde den rette kurs mod fremtiden

Få indsigt i 4.410 toplederes kort- og langsigtede dagsorden i en historisk usikker tid.

 

Læs mere

Følg PwC

Felter, markeret med stjerne, skal udfyldes.(*)

Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at PwC må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte PwC og/eller klage i PwC’s privatlivspolitik.

Hide