Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Brian Christiansen er partner og leder af PwC’s Risk Assurance afdeling. der består af ca. 200 specialister. Afdelingen beskæftiger sig med identifikation og håndtering af finansielle, operationelle, kommercielle og regulatoriske risici, og har eksperter inden for Sustainability, Corporate Governance, anti-korruption og bestikkelse, Risk Management, it, intern revision, mv.

Brian har desuden haft diverse ledende stillinger indenfor økonomi og compliance i Novo Nordisk i Danmark og globalt, og har desuden været CFO i en engelsk børsnoteret virksomhed inden han startede i  PwC.

Brian her indgående erfaring med statslig særlovgivning, offentlig bevågenhed, politiske hensyn, samarbejde med andre revisionsenheder mv.

Brian har desuden stor indsigt i børsforhold og amerikanske regler, både gennem sin tid som revisor, via sine ansættelser i børsnoterede virksomheder (og efter at have boet, uddannet sig og arbejdet i USA). Han har en US CPA.

Udgivelser

Brian er bl.a. forfatter af PwC’s Bestyrelseshåndbog

Underviser

Brian underviser internt og eksternt, herunder på PwC’s interne kursuser i risikostyring og interne kontrollers, og er ligeledes at finde på CBS som gæstelærer inden for risikostyring, intern revision, mm.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 9080

E-mail

Erfaring

  • Alle brancher i den private sektor

Særlig indsigt i

  • Risk management
  • Corporate Governance
  • Korruption og bestikkelse
  • Intern revision
  • CSR.

Kundetyper

  • Store- og mellemstore virksomheder
  • større komplekse offentlige virksomheder og styrelser samt børsnoterede virksomheder.
Følg PwC