Benny Voss

Benny Voss

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Benny Voss har mange års erfaring med revision af en bred vifte af virksomheder inden for dansk erhvervsliv. Han er partner i PwC's afdeling for Financial Services og har særlige kompetencer indenfor pengeinstitutter, finansieringsvirksomheder, leasing og betalingstjenesteinstitutter.

Bennys kunder omfatter pengeinstitutter, betalingstjenestevirksomheder, fondsmæglerselskaber, kapitalfonde, kapitalfondsejede virksomheder, familiekoncerner og virksomheder inden for retailbranchen.

Netværk

 • Medlem af PwC’s bankgruppe
 • Medlem af FSR – Danske revisorers bankgruppe
 • Financial ekspert for FSR - Danske revisorers responsumudvalg
 • Tidligere eksaminator og censor ved revisoreksamen for statsautoriserede revisorer
 • Medlem af foreningen af interne revisorer (IIA)

Udgivelser

 • Ansvarlig redaktør for Regnskabshåndbogen for pengeinstitutter
 • Diverse artikler om finansielle virksomheder
   

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Benny, hvis du har brug for rådgivning og sparring om regnskab og revision.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3023

E-mail

Erfaring

 • Finansiel sektor
 • Handelsbrancen
 • Produktionsbranchen
 • Leasingbranchen

Særlig indsigt i

 • Pengeinstitutforhold herunder kriseramte pengeinstitutter
 • Revision

Kundetyper

 • Mellemstore og mindre virksomheder
 • Pengeinstitutter
 • Familieejede koncerner og kapitalfondsejede virksomheder