Janus Mens

Janus Mens

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Janus Mens er partner i PwC’s afdeling for FS Risk og Compliance, der rådgiver om Risikostyring og Compliance for finansielle virksomheder.

 

Janus ekspertise omfatter rådgivning om implementering af ny regulering dels for at sikre ”license to operate” dels for at sikre digital og cost effektiv compliance. Opgaverne omfatter områder som vurdering af konsekvenser af ny regulering, forebyggelse af hvidvask (AML), ledelsens efterlevelse af mandat fra bestyrelsen, organisering af de tre forsvarslinier, håndtering af kapital og risiko, efterforskning af finansiel kriminalitet samt regulatorisk rapportering. PwC’s Risk og Compliance team har indtaget en førende markedsposition i Danmark.

Hans kunder består af danske og internationale banker og forsikringsselskaber samt virksomheder, der er omfattet af finansiel regulering.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Janus, hvis du har brug for rådgivning og sparring om risikostyring og compliance.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 9555

E-mail

Erfaring

  • Den finansielle sektor
  • energi- og pharma samt offentlige institutioner

Særlig indsigt i

  • Implementering af finansiel regulering
  • Finansiel regulering (MiFID II - Basel IV - LIBOR - BREXIT mm.)
  • Datakvalitet og dataanalyser
  • Processoptimering og automatisering
  • Program- og projektledelse

Kundetyper

  • Finansielle virksomheder samt finansiel regulering
Følg PwC