Skip to content Skip to footer

Loading Results

Financial Services Risk & Compliance

PwC’s Financial Services Risk & Compliance udfører rådgivning om, hvilke udfordringer og muligheder den finansielle regulering giver i finansielle virksomheder

Mængden og kompleksiteten af risici, regulering, globalisering, teknologi, processer, relationer og data er støt voksende og udgør en række udfordringer og muligheder for virksomheder. Risk & Compliance tilbyder rådgivning i forbindelse med regulatoriske forandringer og bidrager med inspiration til, hvordan din virksomhed kan implementere et effektivt risikostyringsrammeværk, som skaber værdi for dig, dine medarbejdere og dine kunder.

Vi beskæftiger os overordnet med tre områder: operationel risikostyring og compliance, financial crime og finansiel risikostyring og kapitaloptimering. Vores team består af eksperter inden for program- og projektledelse, procesdesign og –arkitektur, som kan hjælpe med at håndtere forretningsmæssige forandringer og risikostyring. Vi bistår med den direkte projektledelse, og hjælper virksomheder med at skabe overblik over indsatsområderne og med udarbejdelsen af konkrete handlingsplaner.

Playback of this video is not currently available

Se filmen "Meet PwC's experts in Risk & Compliance in the financial services industry"

Dyb indsigt i de krav, som er drevet af regulering

Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og undersøger om virksomheden har den rette governance i forhold til sin størrelse, kompleksitet, risikostyringsrammeværk og organisering. Samtidig vurderer vi de underliggende processer, både når det gælder compliance med lovgivningen og værdiskabelsen for virksomheden.

Vi tilrettelægger vores tilgang i tre trin

Vi anvender ”best practice”, når vi løser opgaverne. I trin 1 laver vi en diagnose af det eksisterende rammeværk og organisationen. I trin 2 analyserer og vurderer vi væsentlige potentialer og anbefalinger omkring tiltag. I trin 3 rapporterer vi vores konklusioner og drøfter konkrete løsninger med virksomheden.

Solid erfaring og internationale indspil

Vi har som team ekspertise i såvel finansielle som ikke-finansielle risici og holder os hele tiden opdateret, blandt andet gennem samarbejdet med vores internationale kolleger. Vi eksekverer opgaverne gennem tværfagligt samarbejde med vores kolleger i Financial Services - Actuarial Services, Technology, Financial Systems, Consulting, Real Estate, Tax og Assurance, så vi altid kan stille med det skarpeste hold.

PwC’s Risk team leverer også ydelser til banker og forsikringsselskaber.
Vi rådgiver og hjælper inden for et bredt område, fx:
  • Optimering af kapitalanvendelse, dataanalyser, ICAAP og effektiv 
  • Review og design af modeller, processer og dokumentation i forhold til tilsynsgodkendelse 
  • Rapportering og indberetning til tilsyn og andre myndigheder (COREP og FINREP)
  • Vurdering af konsekvenser samt tilpasning af processer og produkter til ny regulering 
  • Opbygning af governance- og compliance-programmer, risikostyringspolitik samt bestyrelsesevaluering

Persondataforordningen – få overblikket

Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 og giver muligheder og udfordringer for virksomheder i forhold til nye måder at strukturere og håndtere persondata. I PwC arbejder vi ud fra målrettede metoder og tilgange, og gennem en række GDPR-ydelser bistår vi med kortlægning af data og processer, som giver jeres virksomhed indsigt i, hvor og hvordan persondata behandles i organisationen.

Download folderen og få overblikket

Læs artiklen 'Bliv klar til den nye persondataforordning' fra CXO Magasinet #13

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9555

Følg PwC