Financial Services Risk & Compliance

PwC’s Financial Services Risk & Compliance udfører rådgivning om, hvilke udfordringer og muligheder den finansielle regulering giver i finansielle virksomheder

Reg. Flash nyheder

Vi ønsker at give dig et hurtigt overblik over udvalgt ny lovgivning samt standarder, afgørelser og praksis, der har eller kan have indvirkning på den finansielle sektor.

Læs de seneste nyheder

Sustainable Finance

Den bæredygtige agenda fylder mere og mere – både i den offentlige debat og i lovgivernes bevidsthed. Med vedtagelsen af Paris-aftalen i 2015 blev den globale grønne omstilling grundfæstet, og senest har EU vedtaget en aftale om at blive verdens første klimaneutrale kontinent i 2050.

Vi har samlet et udvalg af de nyheder, der påvirker den bæredygtige agenda for den finansielle sektor.

Læs nyheder indenfor Sustainable Finance

Mængden og kompleksiteten af risici, regulering, globalisering, teknologi, processer, relationer og data er støt voksende og udgør en række udfordringer og muligheder for virksomheder. Risk & Compliance tilbyder rådgivning i forbindelse med regulatoriske forandringer og bidrager med inspiration til, hvordan din virksomhed kan implementere et effektivt risikostyringsrammeværk, som skaber værdi for dig, dine medarbejdere og dine kunder.

Vi beskæftiger os overordnet med tre områder: operationel risikostyring og compliance, financial crime og finansiel risikostyring og kapitaloptimering. Vores team består af eksperter inden for program- og projektledelse, procesdesign og –arkitektur, som kan hjælpe med at håndtere forretningsmæssige forandringer og risikostyring. Vi bistår med den direkte projektledelse, og hjælper virksomheder med at skabe overblik over indsatsområderne og med udarbejdelsen af konkrete handlingsplaner.

 • Dyb indsigt i de krav, som er drevet af regulering
  Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og undersøger om virksomheden har den rette governance i forhold til sin størrelse, kompleksitet, risikostyringsrammeværk og organisering. Samtidig vurderer vi de underliggende processer, både når det gælder compliance med lovgivningen og værdiskabelsen for virksomheden. 
 • Vi tilrettelægger vores tilgang i tre trin
  Vi anvender ”best practice”, når vi løser opgaverne. I trin 1 laver vi en diagnose af det eksisterende rammeværk og organisationen. I trin 2 analyserer og vurderer vi væsentlige potentialer og anbefalinger omkring tiltag. I trin 3 rapporterer vi vores konklusioner og drøfter konkrete løsninger med virksomheden.
 • Solid erfaring og internationale indspil
  Vi har som team ekspertise i såvel finansielle som ikke-finansielle risici og holder os hele tiden opdateret, blandt andet gennem samarbejdet med vores internationale kolleger. Vi eksekverer opgaverne gennem tværfagligt samarbejde med vores kolleger i Financial Services -  Actuarial Services, Technology, Financial Systems, Consulting, Real Estate, Tax og Assurance, så vi altid kan stille med det skarpeste hold.
loading-player

Playback of this video is not currently available

Se filmen "Meet PwC's experts in Risk & Compliance in the financial services industry"

PwC’s Risk team leverer også ydelser til banker og forsikringsselskaber.
Vi rådgiver og hjælper inden for et bredt område, fx:
 • Optimering af kapitalanvendelse, dataanalyser, ICAAP og effektiv 
 • Review og design af modeller, processer og dokumentation i forhold til tilsynsgodkendelse 
 • Rapportering og indberetning til tilsyn og andre myndigheder (COREP og FINREP)
 • Vurdering af konsekvenser samt tilpasning af processer og produkter til ny regulering 
 • Opbygning af governance- og compliance-programmer, risikostyringspolitik samt bestyrelsesevaluering

Persondataforordningen – få overblikket

Den nye persondataforordning (også omtalt som databeskyttelsesforordningen) finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Forordningen indeholder en række nye krav samt skærpelse af en række allerede gældende krav vedrørende behandling af persondata. Vi kan hjælpe med at sikre, at din virksomhed lever op til kravene i gældende lovgivning og den kommende regulering på dataområdet.

Download folderen og få overblikket

Læs også:

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9555

Følg PwC