Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Financial Services Risk & Compliance

PwC’s Financial Services Risk & Compliance udfører rådgivning om, hvilke udfordringer og muligheder den finansielle regulering giver i finansielle virksomheder

Mængden og kompleksiteten af risici, regulering, globalisering, teknologi, processer, relationer og data er støt voksende og udgør en række udfordringer og muligheder for virksomheder. Risk & Compliance tilbyder rådgivning i forbindelse med regulatoriske forandringer og bidrager med inspiration til, hvordan din virksomhed kan implementere et effektivt risikostyringsrammeværk, som skaber værdi for dig, dine medarbejdere og dine kunder.

Vi beskæftiger os overordnet med tre områder:

Vores team består af eksperter inden for program- og projektledelse samt procesdesign og -arkitektur, som kan hjælpe med at håndtere forretningsmæssige forandringer og risikostyring. Vi bistår med den direkte projektledelse og hjælper virksomheder med at skabe overblik over indsatsområderne og med udarbejdelsen af konkrete handlingsplaner.

Dyb indsigt i de krav, som er drevet af regulering

Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og undersøger om virksomheden har den rette governance i forhold til sin størrelse, kompleksitet, risikostyringsrammeværk og organisering. Samtidig vurderer vi de underliggende processer, både når det gælder compliance med lovgivningen og værdiskabelsen for virksomheden.

Vi tilrettelægger vores tilgang i tre trin

Vi anvender ”best practice”, når vi løser opgaverne. I trin 1 udarbejder vi en assessment og diagnose af det eksisterende rammeværk og organisationen. I trin 2 analyserer og vurderer vi væsentlige potentialer og anbefalinger omkring tiltag. I trin 3 rapporterer vi vores konklusioner og drøfter konkrete løsninger med virksomheden. 

Vores konklusioner og løsninger er som regel afspejlet i et roadmap, som de konkrete anbefalinger tager udgangspunkt i. I trin 4 omsætter vi vores anbefalinger og jeres ønsker til konkrete initiativer, der skal implementeres i virksomheden. Vi faciliterer implementeringen af initiativerne i samarbejde med virksomheden og sikrer en effektiv overgang til drift

Solid erfaring og internationale indspil

Vi har som team ekspertise i både finansielle og ikke-finansielle risici, og vi holder os hele tiden opdateret på den nyeste viden og udvikling, blandt andet gennem samarbejdet med vores internationale kolleger. Vi løser og eksekverer opgaverne gennem tværfagligt samarbejde og koordinering med vores kolleger i andre Financial Services afdelinger, så vi altid stiller med det skarpeste hold og kompetencer. Vores team består af eksperter inden for relevante områder af sektoren, eksperter inden for forskellige dele af lovgivning og regulering samt dygtige projektledere.

Gennem internationalt samarbejde og lokal forankring sikrer vi, at vi altid har den nyeste viden i den finansielle sektor i Danmark og internationalt

Vores Financial Crime Team

Vores Financial Crime team hjælper bl.a. med:

 • Effektivisering af setup og kontroller for finansiel kriminalitet ved anvendelse af de seneste trends og teknologier fra globalt perspektiv
 • Digitalisering af antihvidvaskprogrammer i alle størrelse, hvor vi bidrager med ekspertviden og gennemprøvede rammeværk
 • Udarbejdelse af risikovurderinger og evaluering af eksisterende politikker, processer, kontroller m.v. ved stærke SME’er
 • Design, implementering og evaluering af styringsrammeværk til at opdage og bekæmpe finansiel kriminalitet
 • Remediering og efterforskning af finansiel kriminalitet med et effektivt, diskret og skalerbart hold.

Vores Financial Markets & Risk Team

Vores Financial Markets & Risk team er eksperter inden for:

 • Services til fonde - herunder udarbejdelse, drift og gennemgang af central investorinformation samt performance og risikorapportering
 • Vurdering af gældende og kommende regulering, GAP analyser, løsningsdesign og støtte til implementering bla. indenfor EMIR, MAR og MiFIDII
 • ESG modellering - i samarbejde med vores regulatoriske eksperter udvikler vi operationelle dashboards og modeller til integrering af ESG i værdikæden
 • Finansiel risiko og kapitalmodellering - gennemgang og/eller udvikling af risiko- og kapitalmodeller.

Vores Operational Risk & Compliance Team

Vores Operational Risk and Compliance Team hjælper bl.a. med:

 • Overvågning af udviklingen i regulatoriske krav og rådgivning om opfyldelse af krav i den finansielle sektor baseret på 'best practice'
 • Vurdering og optimering af virksomheders nuværende rammeværk og kontrol set-up for risikostyring og compliance, herunder muligheder for digitalisering
 • Kvalitetssikring af virksomheders eksisterende rammeværk og implementeringsstøtte til projekter og programmer.

Persondataforordningen – få overblikket

Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 og giver muligheder og udfordringer for virksomheder i forhold til nye måder at strukturere og håndtere persondata. I PwC arbejder vi ud fra målrettede metoder og tilgange, og gennem en række GDPR-ydelser bistår vi med kortlægning af data og processer, som giver jeres virksomhed indsigt i, hvor og hvordan persondata behandles i organisationen.

Download folderen og få overblikket

Læs også Håndbogen for pengeinstitutter. 

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9555

Følg PwC