Jan Fedders

Jan Fedders

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Jan Fedders er partner i PwC’s revisions- og regnskabsfaglige afdeling.

Jans ekspertise omfatter rådgivning om komplekse IFRS problemstillinger, særligt indenfor finansielle instrumenter og koncernforhold, årsregnskabsloven og regnskabslovgivningen for finansielle virksomheder.

Hans kunder omfatter store og mellemstore finansielle og ikke finansielle virksomheder inden for den private sektor.
 

Netværk

  • Medlem af PwC´s globale IFRS netværk, med særligt fokus på finansielle instrumenter
  • Medlem af FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg

Udgivelser

  • Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS
  • Årsregnskabsloven med kommentarer
  • Diverse artikler om regnskabsmæssige forhold  


Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jan, hvis du har brug for rådgivning og sparring om IFRS og regnskab.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 9101

E-mail

Erfaring

  • Alle typer brancher i den private sektor

Særlig indsigt i

  • IFRS
  • Årsregnskabsloven
  • Regnskabslovgivning for den finansielle sektor

Kundetyper

  • Store og mellemstore virksomheder
Følg PwC