Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Jan er partner og leder af PwC’s Deals-afdeling i Danmark, der rådgiver om køb og salg af virksomheder, herunder køber- og sælger-due diligence, værdiansættelse og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Endvidere rådgiver PwC Deals offentlige myndigheder og private virksomheder om OPP.

Jan har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning om køb og salg af virksomheder, herunder køber- og sælger-due diligence, værdiansættelse og optimering af købesumsreguleringer i overdragelsesaftaler.

Hans kunder består af mellemstore og store danske og internationale virksomheder samt kapitalfonde.

Jan rådgiver endvidere offentlige myndigheder i forbindelse med udbud af OPP og har siden 2004 bistået staten med udbud af Rigsarkivet, Tinglysningsretten i Hobro, fire byretter, Vestre Landsret i Viborg, Roskilde Byret og Landsarkivet i Viborg.
 

Netværk

  • Underviser i værdiansættelse og optimering af købesumsreguleringer.
  • Syns- og skønsmand, udpeget af FSR.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jan, hvis du har brug for rådgivning om køb og salg af virksomheder i Danmark samt OPP.

Kontaktinformation

Tlf: 4075 6991

E-mail

Erfaring

  • Produktion, It, Forsyning, Finansielle sektor, Handel og distribution, Offentlige virksomheder.

Særlig indsigt i

  • Køb og salg af virksomheder, Finansiel køber- og sælger-due diligence, Rådgivning om købesumsreguleringer, Værdiansættelse, Syns- og skønsrapporter, Offentligt-privat partnerskab (OPP).
Følg PwC