Værdiansættelse og økonomisk rådgivning

Kan du sætte kroner og øre på, hvor meget din virksomhed er værd?

Spørgsmålet om værdiansættelse melder sig eksempelvis i forbindelse med en transaktion, en påtænkt investering eller en virksomhedsoverdragelse. Eller til brug for en forsikrings- eller skattemæssig opgørelse. Der er en lang række faktorer, som har betydning for, hvilken værdi aktiver (og passiver) egentlig repræsenterer, og ofte har man som virksomhedsejer eller økonomiansvarlig ikke umiddelbart overblik over samtlige faktorer.

Få rådgivning om værdiansættelse

PwC’s kompetencecenter for værdiansættelse, Valuation & Economics bistår vores kunder med dybdegående og uafhængig finansiel rådgivning i forbindelse med værdiansættelse af deres virksomhed, brand, produkter/services, kunder og markeder.
Har du brug for hjælp til værdiansættelse – eksempelvis fordi du påtænker at afhænde hele eller dele af din virksomhed eller at investere i nye forretningsområder - kan vores specialister hjælpe med at afdække nøglespørgsmål som f.eks.:

 • Hvad er virksomhedens værdi?
 • Hvordan kan værdien forbedres?
 • Hvad er de vigtigste strategiske optioner?
 • Hvilke forretningsområder skal ressourcerne investeres i?
 • Hvad er et rimeligt afkastkrav for en potentiel investering?
 • Hvilken værdi skaber denne transaktion?
 • Hvordan sikres optimal gennemførelse af fremtidige anlægsinvesteringer?
 • Hvordan tilrettelægges incitamentsaflønning (optioner, bonus etc.)?

Vores ydelser omfatter bl.a.:

Hvad kan du forvente med PwC som rådgiver?

Vi råder over et dedikeret team af eksperter inden for strategisk rådgivning og værdiansættelse af bl.a. virksomheder, kapitalandele og immaterielle rettigheder (patenter, varemærker, etc.). Vi kan trække på industri- og fageksperter fra et internationalt netværk på ca. 1400 rådgivere.

Et samarbejde med PwC's specialister i værdiansættelse sikrer:

 • Et veldokumenteret beslutningsgrundlag
 • Et betydeligt erfaringsgrundlag
 • Anvendelse af anerkendte og up-to-date metoder.