Værdiansættelse og finansiel modellering

Vi rådgiver vores kunder i situationer, hvor der er behov for at bestemme værdien af virksomheder, enkelte aktiver, nye investeringer eller andre initiativer, hvor der skal beregnes en værdi.

Beslutninger om køb og salg af virksomheder, koncerninterne overdragelser af aktiviteter eller immaterielle aktiver, store anlægsinvesteringer samt etablering af aflønningsprogrammer til ledelse og medarbejdere er alle situationer, hvor man har behov for at forholde sig aktivt til begrebet ”værdi”.

Hvorfor os?

Vi er uafhængige, og vi er en del af et globalt netværk med mere end 1.700 specialister i værdiansættelse, fordelt på 50 lande. Vores danske team er derfor i stand til at trække på et stort netværk af personer med særlig ekspertise inden for udvalgte brancher og geografiske områder.

Et samarbejde med PwC’s specialister i værdiansættelse og finansiel modellering sikrer:

  • Et veldokumenteret beslutningsgrundlag
  • Et betydeligt erfaringsgrundlag
  • Anvendelse af anerkendte og tidssvarende metoder.

PwC tilbyder, udover rådgivning, kursus i værdiansættelse, hvor du vil få et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele. Kurset er bygget op som en todages workshop, hvor vi kombinerer teori, cases og praktiske øvelser og tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

Kontakt os

Rasmus Sommer Halkjær

Rasmus Sommer Halkjær

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Følg PwC