Kim Danstrup

Kim Danstrup

Partner, Assurance, PwC Denmark

Kim Danstrup er partner som primært betjener store og mellemstore nationale og internationale kunder. Kim har særligt fokus på energi-kunder, herunder især offshore olie og gas selskaber. Ligeledes har Kim stor erfaring med kunder med igangværende arbejder. Han har været ansat i PwC siden 2001 og er HC ansvarlig partner i Top Tier.

Netværk

Aktiv i PwC’s globale netværk indenfor energi.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kim, hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring virksomheder indenfor energisektoren (herunder især olie-industrien) samt virksomheder med igangværende arbejder.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3133

E-mail

Erfaring

  • Privat sektor
  • Ingeniørvirksomheder
  • Energisektoren

Særlig indsigt i

  • Revision
  • IFRS og årsregnskabsloven
  • Risikostyring - forretningsgange og interne kontroller
  • Internationale koncerner

Kundetyper

  • Store og mellemstore virksomheder - herunder børsnoterede og internationale koncerner
  • Især kunder indenfor energisektoren samt ingeniørkunder.