Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Line Borregaard

Line Borregaard

Partner, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Line er er partner og daglig leder af PwC’s kontor i Aalborg.

Line har stor erfaring med revision og rådgivning af internationale koncerner samt mellemstore og store handels- og produktionsvirksomheder, herunder børsnoterede virksomheder.

Rådgivningen omfatter bl.a. rådgivning om regnskabsmæssige forhold, implementering og optimering af processer, forretningsgange og interne kontroller, køb og salg af virksomhed, omstrukturering samt intern og ekstern rapportering mv..

Line har yderligere mange års erfaring med revision og rådgivning af uddannelsesinstitutioner. I den forbindelse har hun opnået indgående kendskab til forvaltningsrevision og revision af diverse projektregnskaber.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Line, hvis du har brug for rådgivning eller sparring.

Kontaktinformation

Tlf: 9635 4042

E-mail

Erfaring

 • Revision
 • Årsregnskabsloven
 • IFRS
 • Optimering af processer og interne kontroller
 • Rapportering
 • Generationsskifte.

Særlig indsigt i

 • Omstruktureringer
 • Køb og salg af virksomheder
 • Skatteforhold
 • Selskabsretlige forhold
 • Børsretlige forhold
 • Forvaltningsrevision
 • Revision af diverse projektregnskaber.

Kundetyper

 • Internationale koncerner
 • Mellemstore og store handels- og produktionsvirksomheder - herunder børsnoterede virksomheder
 • Ejendomsselskaber
 • Uddannelsesinstitutioner.