Morten Høj Schibsbye

Morten Høj Schibsbye

Partner, Corporate Tax, PwC Denmark

Morten Høj Schibsbye er partner i PwC’s selskabsskatteafdeling i Aarhus og Vejle med mere end 10 års erfaring inden for skatteretlig og selskabsretlig rådgivning.

Mortens ekspertise omfatter bl.a. rådgivning inden for generationsskifte og hovedaktionærbeskatning, omstrukturering, skattemæssig værdiansættelse, rekonstruktion samt øvrige selskabsskatteretlige forhold, herunder national og international sambeskatning, rentefradragsbegrænsning, compliance og skat i årsrapporten.

Derudover har Morten været oplægsholder på flere kundespecifikke arrangementer, haft interne undervisningsaktiviteter samt været ekstern underviser på Aarhus School of Business.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Morten, hvis du har brug for rådgivning og sparring vedrørende generationsskifte, omstrukturering og selskabsbeskatning generelt.
 

Kontaktinformation

Tlf: 5150 5468

E-mail

Erfaring

  • Alle typer af brancher i den private sektor

Særlig indsigt i

  • Generationsskifte
  • Hovedaktionærbeskatning
  • Omstrukturering
  • Selskabsbeskatning

Kundetyper

  • Små og mellemstore virksomheder
  • Enkelte større virksomheder
  • Enkelte kapitalejede virksomheder
Følg PwC