Financial Services Actuarial

PwC Financial Services Actuarial udfører aktuar- og risikomæssig rådgivning for forsikrings- og pensionsselskaber.

PwC Financial Services Actuarial udfører aktuar- og risikomæssig rådgivning for forsikrings- og pensionsselskaber. I vores team har vi stor ekspertise inden for både livs- og skadesforsikring, ligesom vi har erfaring med både de deltaljerede beregningstekniske udfordringer og de mere high-level behov for generel og velfungerende virksomhedsstyring i en Solvens II-verden.

  • Vi er forsikrings- og pensionseksperter
    I PwC Financial Services Actuarial er vi alle aktuarer, men med forskellige erfaringer, kompetencer og fokusområder. Sammen dækker vi bredt inden for pension samt livs- og skadesforsikring. Med de blandede kompetencer samlet i ét fagligt team sikres sparring, udfordring og videndeling til gavn for vores kunder.
  • Vi har en dyb indsigt i Solvens II og risikostyring
    Med kombinationen af vores aktuarfaglige baggrund, praktisk erfaring som CRO og viden om Solvens II-lovgivningen er vi kvalificerede til alt, som fx inspiration til ”Kulturrejsen” med implementering af risikostyring, dialogen med bestyrelser samt de konkrete lovfortolkninger og beregninger.
  • Vi har den statistiske værktøjskasse i orden
    Vi udnytter kreativt vores aktuarfaglige kompetencer i samspil med en bred vifte af statistiske værktøjer, hvor kommunikerbare resultater er i fokus. Vi holder os aktuelle sammen med vores internationale PwC-kollegaer via fælles arbejdsgrupper. Vores ydelser omfatter fx machine learning-metoder som Tree-Based Machine Learning i forbindelse med tarifering.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Se filmen "Perspektiver på den finansielle sektor: Gør data til viden"

Kontakt os

Jette Lunding Sandqvist

Partner, Financial Services, Head of Actuarial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3817

Følg PwC