RWA – Kreditrisiko

Optimér kreditrisikostyringen og skab værdi for dit pengeinstitut. PwC kan klæde dig på, så du er på forkant med den seneste udvikling inden for kreditrisikostyring.

Kreditrisikostyring er en væsentlig udfordring for pengeinstitutter. Flere har derfor særligt fokus på optimering af modeller og processer, så de kan opfylde de høje krav om Risk Weighted Asset (RWA) i CRD IV-kravene.

Optimér din kreditrisikostyring og skab værdi

Optimering af din kreditrisikostyring og implementering af interne modeller kan skabe værdi på flere niveauer internt og eksternt i dit pengeinstitut, fx

 • Forbedret datakvalitet og mere præcis information
 • Bedre risikostyring gennem retvisende og relevant rapportering
 • Forbedrede forudsætninger for prissætning af produkter
 • Optimering af processer for at mindske fejl og administration
 • Bedre muligheder for optimering af porteføljesammensætningen

Sådan kan PwC hjælpe dig

PwC kan bl.a. hjælpe dit pengeinstitut med risikostyring i forbindelse med CRD IV:

 • Assistance vedr. PD/LGD/CF-modeller
  • Udvikling, validering, ansøgnings- og godkendelsesproces af interne modeller samt datakvalitet
 • Stresstests
 • Rådgivning om standardmetoderne for beregning af de risikovægtede aktiver
 • Risikostyring og governance setup, jf. § 71
 • Benchmarking og best practice
 • RWA-optimering og generel forbedring af kreditstyringen
 • CCR – modpartsrisiko

Kontakt os

Har du brug for sparring i forbindelse med din kreditrisikostyring, så er du velkommen til at booke et møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9555

Bo Bager

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9570

Helle Dreyer

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC