Revision af pengeinstitutter

PwC er én af de største udbydere af revision og rådgivning af pengeinstitutter. Vi betjener en lang række pengeinstitutter i Danmark samt på Færøerne.

Revisor for pengeinstitutter - kvalitet og sikkerhed

Kvaliteten og sikkerheden af vores revision har høj prioritet. Vi sikrer os, at vi følger gældende revisionsbekendtgørelse og god revisionsskik. Som din revisor bestræber vi os altid på at overgå dine forventninger.

PwC’s pengeinstitutgruppe

For hele tiden at være på forkant med udviklingen inden for pengeinstitutsektoren har PwC nedsat en national pengeinstitutgruppe. Gruppen, som ledes af statsautoriseret revisor H.C. Krogh, følger lovgivningen inden for branchen tæt, og gruppen er garant for, at alle revisorer i PwC, som beskæftiger sig med pengeinstitutbranchen, til enhver tid er ”klædt på” til opgaven til gavn for deres respektive pengeinstitutkunder.

Deltag i PwC’s årlige bankseminar

PwC afholder hvert år i november et bankseminar for landets pengeinstitutter. Seminaret har været afholdt gennem mange år med stor succes og med deltagelse af over 200 deltagere. Det er gratis at deltage i seminaret.

Seminaret har hvert år fokus på højaktuelle emner og med deltagelse af betydningsfulde aktører/samarbejdspartnere inden for den finansielle sektor.

Tilmeld dig PwC's skræddersyede nyhedsbrev Dialog, og få direkte besked om det kommende bankseminar og andre nyheder indenfor banksektoren.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3487

Benny Voss

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3023

H.C. Krogh

Partner, Financial Services, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 9611 1810

Følg PwC