Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Capital Markets, Asset- og Treasury Management Systemer

Standard systemer inden for Capital Markets, Asset- og Treasury management er ofte store, fleksible og komplicerede men helt afgørende for forretningen. En årrække efter system implementeringen ser vi i PwC ofte at systemet ikke udnyttes optimalt, hvilket der kan være flere årsager til: 

  • Systemerne er ofte tilpasset organisationens og omverdenens krav, på det tidspunkt hvor den første implementering blev gennemført. Efterhånden som forretningen udvikler sig, følger system konfigureringen ikke tilsvarende med, så værdien af systemet og den oprindelige konfiguration falder.
  • Leverandørerne videreudvikler deres produkters funktionalitet, men ofte tages en ny funktionalitet kun i brug hos nye kunder, og eksisterende kunder får ikke implementeret og taget det nye i brug i tilstrækkelig omfang. Dermed kan der ligge værdier i det system, man allerede betaler for, som ikke er realiseret.
  • Der udvikles ofte mange supplerende mindre løsninger som løser ad-hoc opgaver, fx rapportering, men som siden viser sig at blive en del af de faste rutiner. Disse løsninger lever oftest i det skjulte, med manglende revisionsspor og kun support fra nøglemedarbejdere. Vi anbefaler i det omfang det er muligt at udvikle grundsystemet ved at tage ny funktionalitet i brug, så der i bedre omfang sikres et centralt overblik samt at supporten fremtidssikres.

Systemvalg & implementering

Valg af det rette finansielle system er en vital strategisk beslutning. PwC har eksperter med stor viden og overblik over systemlandskabet på markedet. Vi foretager en grundig analyse af virksomhedens behov og kan herefter bistår med selve systemudvælgelsen. Når systemet er valgt, kan vi hjælpe med projektledelse, forretningsmæssig sparring og integration, systemkonfiguration, -integration og opsætning af avanceret rapportering til både ekstern og intern brug. Dermed kan vi sammen med virksomheden bevare overblikket fra start til slut i processen og sikre, at implementeringen bliver en succes.

 

Sundhedscheck af systemer

Det ses ofte, at systemer ikke udnyttes til deres fulde potentiale specielt en årrække efter implementering. Det kan derfor ofte betale sig at gennemføre en analyse af, hvorvidt der opnås det fulde udbytte af den investering, der er foretaget i et finansielt system. 

Resultatet af en sådan analyse kalder vi et sundhedscheck, og det vil være et katalog af forbedringstiltag, som kan danne udgangspunkt for projektaktiviteter, der medvirker til en bedre system udnyttelse.

Kontakt os

Niels Larsen

Partner, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2022 2033

Casper Borly

Director, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2098 6820

Følg PwC