Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Financial Services Tax

Tax rådgiver om alle spørgsmål inden for skat, moms og afgifter i finansielle virksomheder.

Financial Services Tax rådgiver om alle spørgsmål inden for skat, moms og afgifter i finansielle virksomheder. Dette gælder både i forhold til compliance, optimering, skatteproces og skattepolitikker.

Vores dedikerede team har bred erfaring og stor ekspertise.

  • Vi har dyb indsigt i den finansielle sektor
    Vi har rådgivet finansielle virksomheder både i og uden for Danmark i forbindelse med komplekse spørgsmål om skat, moms og afgifter. Vi er opdateret om de nyeste tendenser inden for branchen og kombinerer denne viden med vores ekspertise inden for skat, moms og afgifter.
  • Vi har stor erfaring
    Vi har hjulpet en lang række finansielle virksomheder og koncerner med optimering af deres skatte-, moms- og afgiftsmæssige stilling, herunder i forbindelse med omstruktureringer både i og uden for Danmark. Vi har endvidere stor erfaring med skatteproces, herunder dialog med skattemyndighederne, indhentelse af bindende svar og førelse af sager ved Landsskatteretten.

Læs nyhed om Finance Tax

Kontakt os

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Anne Cathrine Primdal Allentoft

Partner, Financial Services Tax/Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 9435

Følg PwC