Change management

Forandringsledelse er en forudsætning for at realisere tilsigtede fordele og investeringsafkast.  Undersøgelser foretaget af PwC viser, at virksomheder med en proaktiv change management-tilgang vil opnå 83 % af deres mål. Til sammenligning vil virksomheder uden change management-fokus kun lykkes med 39 %.

Change management giver værktøjer og metoder til at hjælpe organisationen i overgangen fra deres nuværende situation til den ønskede fremtidige situation.


Hvad er jeres udfordring?

Vækste indtægter

Ledelse og kundeorienteret

 • Solid strategi eksekvering
 • Excellent leadership
 • Strategi alignment

View more

Fjerne kompleksitet

Agil organisation

 • Organisatorisk parathed
 • Forankre forandringen

View more

Reducere omkostninger

Omkostningsbesparende tankegang

 • Organisatorisk parathed
 • Forankre forandringen

View more

Operere globalt

Samarbejde

 • Solid strategi eksekvering
 • Forankre forandringer
 • Et high perf. program
 • Strategi alignment

View more

Forbedre effektivitet

Opbygning af de rigtige kompetencer og engagement

 • Organisatorisk parathed
 • Excellent leadership
 • Solid strategi eksekvering

View more

Skabe indsigt

Ændret beslutningstagning

 • Excellent leadership
 • Forankre forandringer

View more

Integrere forandringer succesfuldt

Kultur integration

 • Solid strategi eksekvering
 • Forankre forandringer
 • A high perf. program

View more

Digital transformation

Ny måder at arbejde på

 • Solid strategi eksekvering
 • Forankre forandringer
 • Organisatorisk parathed

View more

Ligegyldig hvilken forandring I står overfor, kan vi supportere forandringen og sikre gevinstrealisering i både mindre og større forandringer ved at forankre den nye situation blandt jeres medarbejdere via change management.

De vigtigste mål for vores change management indsats er at:

 • Drive tilpasning og udvikle fortalere for forandringen blandt alle niveauer af ledelsen
 • Identificere effekten af den fremtidige proces, organisatoriske strukturer og krav til medarbejderne ifm. understøttelsen af fremtidens forretningsbehov
 • Forberede organisationen, for at sikre at personalet forstår og accepterer den fremtidige tilstand, og dermed kan fungere effektivt i de nye omgivelser

Kontakt os

Robert Bo Jensen

Partner, Financial Services Consulting & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 9696

Følg PwC