Finance transformation

Kravene til CFO’er i den finansielle sektor har aldrig været større – der skal tages stilling til øgede regulatoriske krav, leveres mere værdi for en lavere eller stagnerende omkostning og konkurrenter der til stadighed udvikler nye produkter, digitale platforme og værktøjer. Men hvad er økonomifunktionens umiddelbare modsvar? Finance transformation-ydelsen er et bredt begreb og kan variere i dybde, indhold og implementeringsparathed. Fællesnævneren er, at vi sammen med jer skaber den platform, som kan sikre, at jeres økonomifunktion står stærkt i fremtiden.

I 2016 foretog FS Consulting en spørgeskemabaseret analyse med deltagere fra et bredt udsnit i den finansielle sektor. Baggrunden for analysen var, at økonomifunktionen har et konstant behov for forandring, men samtidig har svært ved at nå det hele og er nødsaget til at prioritere indsats og investeringer. Undersøgelsen viste bl.a., at der er en sammenhæng mellem digitaliseringsgrad og antallet af lukkedage; at ledelsesrapportering varierer markant i indhold, og at banker generelt er mere modne end forsikringsselskaber mht. at integrere kapital og risikostyring med forecasting og target setting.

Hvad er finance transformation i PwC?

  • Vision og målbillede for økonomi, baseline og benchmark, target operating model, roadmap, business case og implementeringsplan
  • Vi udvikler løsningerne og gennemfører projektet sammen med jer for at sikre størst mulig ejerskab og for at sikre implementerbarhed efter projektets afslutning – uagtet om det er et ”quick study”, som gennemføres over et par workshopdage, eller det er et fuldt finance transformation-forløb, som typisk gennemføres over en tremåneders periode. Vi har stor erfaring med dette i den finansielle sektor.

Kontakt os

Frank Svendsen Nørring

Director, PwC Denmark

Tlf: 5124 1058

Følg PwC