Operating models

Virksomheder har et fundamentalt mål om at skabe en effektiv og agil organisation samtidig med at omkostningerne holdes under kontrol. Dette mål skal kunne kombineres med en række markedsforhold, hvorfor det er afgørende for virksomheder at tage stilling til, hvordan de tilpasser deres organisation til deres strategi.

Virksomhedens strategiske betingelser er specificeret af en række designprincipper, som skal være understøttet af dens operating model. Designprincipperne hjælper tilmed også med at identificere aspekter i organisationen, der kan ligge til hinder for den fremtidige strategi, som derfor bør ændres.

Designprincipperne sætter fokus på et eller flere af disse områder:

  • Værdikilder og -skabelse
  • De kritiske beslutninger og processerne bag værdikilderne
  • Definition af scope og forretningsbegrænsninger
  • Afdækning af kompetencer, der er essentielle for at opnå virksomhedens mål
  • Formulering af styrker, der skal udvikles, samt svagheder, der skal adresseres

Vi hjælper kunder med at udvikle handlingsrettet indsigt samt allokering af kompetencer, der understøtter en bæredygtig forandring i virksomheden.

Kontakt os

Robert Bo Jensen

Partner, Financial Services Consulting & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 9696

Følg PwC