Procesanalyse

Procesforbedringer eller -forandringer muliggøres kun ved brug af de rette analyseværktøjer. Succesfulde projekter med ændring af forretningsprocesser tager udgangspunkt i detaljeret og kompetent forretningsanalyse af ændringspåvirkningen. Oftest skyldes mislykkede projekter ikke teknologiske fejl, men i højere grad en mangel på kompetent forretningsanalyse.

Organisationer oplever både internt og eksternt pres på deres operationelle processer. Dette skaber et behov for procesanalyser, der har til formål at forbedre effektivitet i virksomhedens processer. Dette kan bl.a. inkludere følgende:

  • Agilitet: Vi oplever, at vores kunder har behov for øget agilitet og fleksibilitet i eksekveringen af ledelsens beslutninger. En øget kompleksitet og flere opgaver kræver fleksible og dynamiske arbejdsmiljøer, der er i stand til at absorbere relevante teknologiske ændringer og dermed kapitalisere på procesforandringerne, vi ser i den finansielle sektor.
  • Produktivitet: Vi oplever krav om øget enkelthed, fleksibilitet og effektivitet i de processer og værktøjer, vores kunder bruger i udviklingen og driften af deres forretning.
  • Procesforbedringer: I samarbejde med vores kunder identificerer vi processer og procedurer, som bør opdateres rettidigt og struktureret i overensstemmelse med det givne forretningsmiljø.
  • Automatisering af processer: Vi afdækker og analysere virksomhedens potentiale for anvendelse af robotics.

I FS Consulting følger vi en struktureret tilgang til top-down-analyse af forretningsprocesser med det formål at adressere kundens strategiske positionering og implementering af procedurer og systemer.

Kontakt os

Robert Bo Jensen

Partner, Financial Services Consulting & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 9696

Følg PwC