Underholdning og medier

Omstilling til den nye normal

I en verden, hvor digitalisering er hverdag består udfordringen for medie- og underholdningsvirksomhederne i at fokusere på planlægning og gennemførelse af de digitale strategier. De foregående års usikkerhed, udløst af den digitale migration, fordrer et skarpere fokus på at identificere, vælge og gennemføre de forretningsmodeller, organisationsstrukturer og kompetencer, som er nødvendige for at udnytte den nye forbrugeradfærd bedst muligt og opnå en øget fremtidig værdi.

Fremtidige udfordringer i branchen

PwC udarbejder årligt publikationen Global Entertainment & Media Outlook, der giver et kvalificeret bud på de kommende 5 års udvikling inden for branchen. Forudsigelserne dækker både danske segmenter inden for branchen og alle øvrige væsentlige markeder.

I Danmark betjener vi branchens mest succesfulde virksomheder inden for alle segmenter, herunder aviser, magasiner/ugeblade, forlag, tv- og radiostationer, reklamebureauer, spil, musik/film, internet og bureauer for erhvervsinformation samt forlystelsesparker.

Global temaside

Vi hjælper dig med:

  • Licensaftaler: Kontrol af tredjemands afregning af royalties, samt etablering af systemer til korrekt opgørelse af licenser og royalties i virksomheden. Tidligere gennemgange har afsløret betydelige reguleringer af royalties og licenser.
  • Virksomhedsoverdragelse: Køb og salg af virksomheder, hvor særligt fokus på modeller for overtagelse eller salg samt incitamentsmodeller til fastholdelse af medarbejdere ofte vil være relevant. Ligeledes vil konkurrenceklausuler, prisreguleringsmekanismer (herunder earn-out-modeller) og lignende ofte være relevant i branchen. Læs mere her
  • Medarbejderforhold: Virksomhederne er særdeles afhængige af de rigtige talenter og kreative medarbejdere. Derfor er rekruttering og fastholdelse af disse en væsentlig konkurrenceparameter. Ofte ses medarbejderordninger, som skal stimulere den fortsatte kreativitet (sabbatordninger, udstationeringer osv.) Vores serviceydelser inden for HR og personskat hjælper med at finde optimale ordninger for både medarbejdere og virksomheden. Læs mere her
  • Skatteforhold: Virksomheder inden for medie- og underholdningsbranchen kan ofte være stillet over for regnskabs- og skattemæssige udfordringer ved indregning, måling og præsentation af rettigheder, samt indtægter fra disse. PwC’s omfattende erfaring fra lignende virksomheder og indgående kendskab til danske og internationale standarder inden for branchen sætter os i stand til at yde kvalificeret rådgivning, herunder med værdiansættelse af rettigheder.
  • Moms og afgifter: Styring og kontrol af indtægtsstrømme kompliceres ofte af dynamiske forretningsvilkår. Flere virksomheder og koncerner udbreder deres aktiviteter internationalt og i særdeleshed inden for Norden. Transaktioner over landegrænser, hvor der indgår enten overdragelse eller udlicitering af rettigheder kan ofte give muligheder for at optimere skatter og afgifter ved tilpasning af virksomheden og forretningsmodeller. Produktions-, udgivelses- og forsendelseslande kan således være meget afgørende for moms og afgifter. Læs mere her og her
  • Etablering af virksomhed og hjælp til administrative opgaver: Mange virksomheder i denne branche er kendetegnet ved kreative iværksættere, som måske bør koncentrere energien på at udvikle og drive virksomheden. PwC vil kunne hjælpe disse virksomheder med mange af de administrative opgaver, så kræfter frigives til produktiv opbygning af virksomheden. Læs mere her og her

Kontakt os

Leif Ulbæk Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9216

Følg PwC