Etablering af virksomhed i Danmark eller udland

At have gennemtænkt de skattemæssige forhold før du etablerer virksomhed, vil give et solidt fundament for vækst, bedre finansieringsmuligheder, færre omkostninger og en smidigere administration. Det gælder, hvad enten du etablerer virksomhed i Danmark eller i udlandet. Især ved etablering i udlandet skal du være opmærksom på de krav, dette stiller til den danske skatterapportering.

Du kan påvirke, hvordan din virksomhed skal betale skat

  • Hvilken virksomhedsform er den mest hensigtsmæssige set ud fra et skattesynspunkt?
  • Hvordan planlægges skattestrategien, så den understøtter de satte forretningsmål?
  • Hvordan er de skattemæssige forhold i det land, du ønsker at etablere dig i?
  • Hvilke skattemæssige konsekvenser får samspillet mellem din danske virksomhed og den udenlandske?

Tænk skat ind helt fra begyndelsen

Vi samarbejder på tværs af landegrænser og faggrænser. Det betyder, at vi kan rådgive ud fra brancheviden, lokalforhold og samspillet mellem Danmark og de udenlandske virksomheder. Det betyder, at vi:

  • Rådgiver dig om den mest hensigtsmæssige etableringsform, ud fra dine mål og et skattemæssigt synspunkt
  • Rådgiver om de skattemæssige forhold ved etablering af virksomhed i udlandet, der har betydning ved etablering og i forhold til den fremtidige drift, og vi afdækker et eventuelt samspil mellem den fremtidige udenlandske virksomhed og dansk beskatning

På de underliggende sider kan du læse mere om, hvordan vi kan assistere dig.


Kontakt os for yderligere information.

Kontakt os

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3320

Niels Reinau

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3889

Følg PwC