Advisory

Compliance-ydelser

Formål

Formålet er at bistå kunden med at implementere compliancekrav.

View more

Registreret

Kunder og kunders medarbejdere og leverandører.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores kunde eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundeforholdet og opfylde aftalen med vores kunde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kunden.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra opgavens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

View more

Modtagere

Vi videregiver alene personoplysninger til vores kunde. Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Implementering af robotics og data warehouses

Formål

Formålet er at bistå kunden med implementering af robotics og data warehouses.

View more

Registreret

Kunder, kunders medarbejdere og borgere.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på kunder.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores kunde eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundeforholdet og opfylde aftalen med vores kunde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kunden.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra opgavens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

View more

Modtagere

Vi videregiver alene personoplysninger til vores kunde. Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Vendor due diligence

Formål

Formålet er at udføre due diligence.

View more

Registreret

Kunder og kunders medarbejdere og eventuelle lejere.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores kunde eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundeforholdet og opfylde aftalen med vores kunde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kunden.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra opgavens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

View more

Modtagere

Vi videregiver alene personoplysninger til vores kunde. Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Lederudviklingsforløb

Formål

Formålet er at levere skræddersyet lederudviklingsforløb til kunder.

View more

Registreret

Kunden, kundens medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på kunder.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores kunde eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundeforholdet og opfylde aftalen med vores kunde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kunden og den eksterne samarbejdspartner.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra opgavens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

View more

Modtagere

Vi videregiver oplysninger til kunden og eksterne samarbejdspartnere, som underviser på forløbene. Herudover benytter vi databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Følg PwC