Kurser og arrangementer (herunder e-learning)

E-learning

Formål

Formålet er at kunne levere læring.

Registreret

Kunden og kundens medarbejdere (brugerne).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne levere læring til brugerne samt for at kunne registrere status på deres læringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Kunden.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i op til 5 år, regnet fra gennemførelsesdatoen.

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Fysiske kurser og arrangementer

Formål

Formålet er administration af tilmeldinger, afholdelse af arrangementer og kurser samt at kunne holde kontakten med deltagerne før, under og efter arrangementerne og kurserne.

Registreret

Deltageren.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af deltagerens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandlingen af personoplysninger er endvidere nødvendig for at kunne opfylde en aftale med deltageren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne gennemføre arrangementer og kurser og efterfølgende evaluere dem, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Deltageren.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra afholdelsesdatoen.

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til eventuelle samarbejdspartnere og/eller undervisere/indlægsholdere. Herudover videregiver vi personoplysninger til de øvrige deltagere i kurset og arrangementet.

Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Kåring af Årets Ejerleder

Formål

Formålet er administration, afholdelse samt evaluering og benchmarking af Årets Ejerleder.

Registreret

Ejerlederen. Jurymedlemmer. Oplægsholder.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, virksomhedstilknytning, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, billede og eventuelt film. Andre almindelige personoplysninger, som ejerlederen afgiver til PwC.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af ejerlederens samtykke til behandling af film og billeder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, gennemføre og efterfølgende evaluere kåringen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Den registrerede selv.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 3 år, regnet fra tidspunktet for kåring af Årets Ejerleder (landskåringen).

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til eventuelle samarbejdspartnere jurymedlemmer og diverse nyhedsmedier. Herudover offentliggør vi billede og film, hvor ejerlederen kan optræde, hvis der er givet samtykke til dette.

Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Følg PwC