Kurser og arrangementer (herunder e-learning)

E-learning

Formål

Formålet er at kunne levere læring.

View more

Registrerede

Kunden og kundens medarbejdere (brugerne).

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne levere læring til brugerne samt for at kunne registrere status på deres læringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kunden.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i op til 5 år, regnet fra gennemførelsesdatoen.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger.

View more

Fysiske kurser og arrangementer

Formål

Formålet er administration af tilmeldinger, afholdelse af arrangementer og kurser samt at kunne holde kontakten med deltagerne før, under og efter arrangementerne og kurserne.

View more

Registrerede

Deltageren.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en aftale med deltageren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne gennemføre arrangementer og kurser og efterfølgende evaluere dem, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Deltageren.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra afholdelsesdatoen.

View more

Modtagere

Vi videregiver alene personoplysninger til eventuelle samarbejdspartnere og/eller undervisere/indlægsholdere.

View more

Følg PwC