Kurser og arrangementer (herunder e-learning)

E-learning

Formål

Formålet er at kunne levere læring.

View more

Registreret

Kunden og kundens medarbejdere (brugerne).

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne levere læring til brugerne samt for at kunne registrere status på deres læringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kunden.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i op til 5 år, regnet fra gennemførelsesdatoen.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Fysiske kurser og arrangementer

Formål

Formålet er administration af tilmeldinger, afholdelse af arrangementer og kurser samt at kunne holde kontakten med deltagerne før, under og efter arrangementerne og kurserne.

View more

Registreret

Deltageren.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

View more

Behandlingsgrundlag

ehandlingen af personoplysninger sker på grundlag af deltagerens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandlingen af personoplysninger er endvidere nødvendig for at kunne opfylde en aftale med deltageren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne gennemføre arrangementer og kurser og efterfølgende evaluere dem, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Deltageren.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra afholdelsesdatoen.

View more

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til eventuelle samarbejdspartnere og/eller undervisere/indlægsholdere. Herudover videregiver vi personoplysninger til de øvrige deltagere i kurset og arrangementet.

Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Kåring af Årets Ejerleder

Formål

Formålet er administration, afholdelse samt evaluering og benchmarking af Årets Ejerleder.

View more

Registreret

Ejerlederen.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, virksomhed, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, billede og eventuelt film. Andre almindelige personoplysninger, som ejerlederen afgiver til PwC.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af ejerlederens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, gennemføre og efterfølgende evaluere kåringen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Ejerlederen.

View more

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne i 3 år, regnet fra tidspunktet for kåring af Årets Ejerleder (landskåringen).

View more

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til eventuelle samarbejdspartnere og jurymedlemmer. Herudover offentliggør vi billede og film, hvor ejerlederen kan optræde.

Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Følg PwC