Ændringer på vej

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Indberetning af den delvise momsfradragsprocent

Folketinget har den 1. juni 2023 vedtaget et lovforslag, som omfatter en ny bestemmselse i momsloven. Bestemmelsen pålægger momsregistrerede virksomheder at oplyse, om virksomheden har momsfrie aktiviteter omfattet af momsfritagelserne i momslovens § 13 der medfører, at der skal opgøres en delvis fradragsprocent. Derudover skal virksomheden angive størrelsen af den foreløbige fradragsprocent og slutdatoen for det regnskabsår, hvis omsætning den delvise fradragsprocent er beregnet på baggrund af. 

Formålet med bestemmelsen er at øge virksomhedens opmærksomhed på reglerne om delvis momsfradragsret og dermed mindske antallet af ubevidste fejl. 

Reglerne træder i kraft fra den 1. januar 2024.

Omvendt betalingspligt på teleydelser

Fra og med den 1. januar 2024 er teleydelser omfattet af den nationale omvendte betalingspligt, og sidestilles dermed med mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc’er mv. 

Reglen betyder, at når en virksomhed sælger teleydelser til en videreforhandler af ydelserne, overgår ansvaret for indberetning og indbetaling af momsen til den købende virksomhed (videreforhandleren). Virksomheder der handler med teleydelser, skal derfor fra den 1. januar 2024 vurdere, hvorvidt deres kunder skal anses for videreforhandlere. 

En videreforhandler er i denne sammenhæng en virksomhed, hvor det primære formål med virksomhedens køb af disse ydelser er videresalg og virksomhedens eget forbrug er ubetydeligt. 

Reglerne indføres i forbindelse med Skattestyrelsens fokus på at mindske momssvig. 

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC