Ændringer på vej

Momsvejledningen

Ændringer på vej for uddannelsesområdet og amatørsport

En række nye afgørelser fra EU-Domstolen får konsekvenser for Skattestyrelsens hidtidige praksis for momsfritagelse på uddannelses- og idrætsområdet. Skattestyrelsen har derfor op til sommerferien offentliggjort en række nye udkast til styresignaler, som lægger op til henholdsvis præcisering og ændring af praksis.

Aftenskoler m.fl. momsfritages som dansk kultur

Flere undervisningsudbud vil fremadrettet ikke omfattes af den danske momsfritagelse af undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Ændringen omfatter bl.a. aftenskolers, daghøjskolers og folkeuniversiteters udbud af undervisning i enkeltfag som fx sprog, kommunikation, madlavning og musik. Disse udbud vil i stedet, under visse betingelser, momsfritages som kulturelle ydelser, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

Undervisning i fitnesscentre, på danseskoler mv. bliver momspligtigt

De undervisningsudbud, der ikke kan omfattes af momsfritagelsen for kulturelle ydelser, står over for store ændringer. Det gælder bl.a. udbydere af undervisning i legemsøvelser, fx fitnesscentre, danseskoler og spaafdelinger, som hidtil har drevet helt eller delvist momsfritaget virksomhed. Undervisning i spinning, yoga, pilates, aerobics mv. vil fremadrettet være momspligtigt.

”Tankesport” er ikke sport i momsmæssig forstand

En skærpelse på området for amatørsport vil have konsekvenser for flere tankesportsorganisationer, der efter nuværende praksis er fritaget for moms. Skærpelsen vil påvirke organisationer for tankesport med et ubetydeligt fysisk element, uanset at aktiviteten kræver anvendelse af logik, hukommelse og strategi, som fremmer den mentale og fysiske sundhed for deltagerne. Dette omfatter bræt- og kortspil som fx bridge, skak, backgammon mv. Foreninger og klubber skal derfor opkræve moms af indtægter relateret til disse aktiviteter.

Hvornår træder dette i kraft?

Styresignalerne er i udkast og er i en høringsfase. Når denne er tilendebragt, vil de endelige styresignaler blive udsendt. Hvis disse rummer en skærpelse for en virksomhed, er der en 6 måneders frist til at ændre praksis i overensstemmelse med styresignalet.

Læs mere om de forventede ændringer på uddannelsesområdet og amatørsport her

Lovforslag

Lovforslag om ændring og præcisering af momsfritagelsen for forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet i momsloven:

Lovforslaget forslår at momsfritagelsen for forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet alene vedrører den kunstneriske præstation og ikke de rettigheder og licenser, der følger med. Der forslås at præcisere bestemmelsen således, at vederlag for rettigheder og licenser vil være momspligtige og ikke – som nu – falde uden for momsloven. 

Dette vil stille krav til fakturering og håndtering af både indgående og udgående moms.

Lovforslaget er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag, der oprindelig blev fremsat den 22. december 2021. Lovforslaget genfremsættes for at bringe dansk ret i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler. 

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Følg PwC