Biler

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Personbiler 

Køb

Virksomheder har ikke fradrag for momsen ved køb af personbiler, medmindre de driver virksomhed med udlejning af biler, som bilforhandler eller driver køreskole.

Drift

Virksomheder har ikke fradrag for momsen af driftsudgifter, som fx benzin, reparationer, færgebilletter og broafgift.

En undtagelse er dog udgifter til broafgift til Øresundsbroen. Virksomheder har fradrag for momsen af denne broafgift (både den svenske og danske moms), hvis kørslen vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Leasing/leje

Som udgangspunkt har virksomheder ikke fradrag for moms af udgifter til leasing/leje af personbiler.

Virksomheder kan dog fradrage en del af momsen, hvis leasing-/lejeperioden varer længere end 6 måneder, og bilen mindst anvendes 10% til momspligtige formål. Leasingyder/udlejer skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for at lejer kan opgøre og angive den fradragsberettigede momsandel på fakturaen.

Salg

Virksomhedens efterfølgende salg af personbiler er ikke momspligtigt. Virksomheder kan derfor sælge deres personbiler uden at lægge moms på fakturaen.

Varebiler på op til og med 3 tons (gulpladebiler) 

Køb 

Virksomheder har fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheden ikke fradrag for momsen af anskaffelsessummen.

Hvis virksomheden ikke har ret til fradrag for momsen på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller til privat kørsel, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til udelukkende at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end 100.000 kr. ekskl. moms ved købet. Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter.

Drift

Virksomheder har fuldt momsfradrag for udgifter til driften af varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat kørsel. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger 50.000 kr. årligt.

Leasing/leje

Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheder fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen.

Hvis varebilen derimod også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheder kun fradrag for 1/3 af momsen af leasingydelsen/lejen.

Virksomheder har fuldt momsfradrag for driftsudgifter til leasede/lejede varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger 50.000 kr. årligt.

Salg 

Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen. Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit. 

Virksomheder har ikke fradrag for momsen af driftsudgifter, som fx benzin, reparationer, færgebilletter og broafgift. En undtagelse er dog udgifter til broafgift til Øresundsbroen.

Praksis om tilladt kørsel i gulpladebiler uden momsmæssige konsekvenser

Som udgangspunkt er al kørsel mellem hjem og arbejde privat kørsel i forhold til momsfradrag. Denne kørsel giver derfor ikke ret til fradrag eller medfører momsmæssige konsekvenser for foretaget fradrag på anskaffelsen af gulpladebil.

Tilladt kørsel i alle gulpladebiler:

 • Kørsel til spisning eller afhentning af mad, når kørslen sker i arbejdstiden
 • Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange årligt, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kolleger, når arbejdsgiveren beordrer dette
 • Kørsel mellem virksomhedens faste adresse og skiftende arbejdssteder.

Praksis vedrørende specialindrettede biler på op til og med 4 tons

Når en varebil kan anses som specialindrettet, er der mere lempelige regler for, hvad der er tilladt som momspligtig kørsel. Dette gælder, når specialindretningen opfylder et erhvervsmæssigt behov, ligesom den specialindrettede bil er nødvendig, for at brugeren kan udføre sit arbejde.

Herefter er følgende (udover det ovenfor anførte) tilladt: 

 • Kørsel mellem hjem og arbejde
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede biler, kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes ikke til de 1.000 km/år
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted.

Vagtordning

Kørsel mellem hjem og arbejde anses ikke som privat kørsel, når det sker som led i en vagtordning. Nedenstående betingelser skal være opfyldt:

 • Kørslen og selve vagtordningen er udtryk for et forretningsmæssigt behov
 • Bilen skal være forsynet med det relevante værktøj, så det er muligt at udføre reparationer i forbindelse med et udkald (både en ”almindelig” og en ”specialindrettet” bil kan opfylde dette krav)
 • Medarbejderen har forbud mod at bruge bilen privat
 • Der er udarbejdet en vagtplan, og der udarbejdes rapporter over udkald
 • Medarbejderen skal være på arbejde i hele vagtperioden
 • Bilen kan identificeres i virksomhedens vognpark
 • Antallet af biler i vagtordningen står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang.

Hvis reglerne ikke overholdes, eller der foretages anden privat kørsel i øvrigt, risikerer man:

 • at virksomheden mister momsfradrag for køb af bilen og skal betale momsen tilbage
 • at virksomheden bliver afkrævet privatbenyttelsesafgift
 • at medarbejderen bliver opkrævet skat af fri bil for de perioder, bilen har været til rådighed. En specialindrettet bil beskattes dog med et beløb, der svarer til det, som det ville koste medarbejderen at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder at virksomheden og medarbejderen evt. får en bøde.

Vare- og lastbiler på over 3 tons 

Køb

Virksomheder har fuldt fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning.

Hvis virksomheden også anvender varebilen privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt momsfradrag svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen.

Hvis virksomheden ikke har ret til fuldt momsfradrag på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end 100.000 kr. ved købet. Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. 

Drift

Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt momsfradrag for udgifter til driften.

Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af driftsudgifterne svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis varebilen også anvendes privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt fradrag for moms af driftsudgifter svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen.

Leasing/leje

Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen.

Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af lejen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning.

Hvis vare- og lastbilen også anvendes privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt fradrag for moms af lejen svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen.

Salg

Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen.

Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit.

Oversigt 

Oversigten nedenfor indeholder reglerne omkring momsfradrag vedrørende biler.

Bilens art

Fradrag Moms ved salg
Køb Leje Drift

Personbiler (hvide plader) (ej køreskoler/forhandlere/udlejningsbiler)

intet delvist (specificeret beløb på faktura)
intet intet
1. Varebiler med tilladt totalvægt på op til og med 3 tons        

a. bruges kun til virksomhedens momspligtige aktivitet

fuldt fuldt fuldt af den fulde salgspris

b. bruges ikke kun i virksomheden (det er dog en betingelse, at virksomhedens omsætning af varer og momspligtige ydelser overstiger 50.000 kr.)

intet 1/3 fuldt intet
2. Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt på over 3 tons        

a. bruges kun til virksomhedens momspligtige aktivitet

fuldt fuldt fuldt  

b. bruges ikke kun i virksomheden

delvist delvist delvist af den fulde salgspris

Dagsbeviser

Det er muligt ved køb af dagsbeviser at køre privat i virksomhedens gulpladebiler på op til 4 tons i op til 20 dage om året. Det er således muligt for virksomhedsejere, medarbejdere mv. at bruge virksomhedens gulpladebiler til private formål – fx flytning – uden moms- og skattemæssige konsekvenser, når blot der købes og medbringes et dagsbevis.

Prisen for dagsbeviserne afhænger af bilens type, samt om momsen er fratrukket ved anskaffelsen af bilen. For gulpladebiler på op til og med 3 tons er prisen for ét dagsbevis 225 kr., forudsat momsen er fratrukket fuldt ud ved købet, mens prisen er 185 kr. for gulpladebiler på over 3 tons og op til 4 tons.

 

Totalvægt på op til og med 3 tons

Totalvægt på 3 tons og op til 4 tons

Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis: 225 kr. Dagsbevis: 185 kr.

Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis: 185 kr. Dagsbevis: 185 kr.

For gulpladebiler med tilladt totalvægt på op til og med 3 tons, for hvilket der er taget fuldt momsfradrag vedrørende anskaffelse og leje, koster dagsbeviset 225 kr., hvoraf de 40 kr. er momsdelen.

For gulpladebiler med en totalvægt på over 3 tons og op til 4 tons koster dagsbeviset 185 kr., men indeholder modsat dagbeviset til 225 kr. ikke moms. I sidstnævnte tilfælde skal virksomheden således betale moms af den private kørsel, dvs. at virksomheden skal betale udtagningsmoms på normal vis. Dagsbeviserne købes via TastSelv – enten af medarbejderen selv (forudsat denne har ejerens tilladelse til at bruge bilen) eller af virksomheden. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. varebil om året. Dagsbeviset skal medbringes i varebilen under kørslen – dette kan være elektronisk, fx på e-mail. Et dagsbevis gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59. Læs mere om, hvordan dagbeviserne købes på Skattestyrelsens hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at hvis dagsbeviset købes af virksomheden, så medarbejderen kan bruge gulpladebilen privat, er der tale om et skattepligtigt personalegode.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC