Fast ejendom

Momsvejledningen

Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit. Virksomheder skal derfor som udgangspunkt ikke beregne moms af indtægter ved fx udlejning af fast ejendom. Til gengæld har virksomheder så heller ikke fradrag for momsen af udgifter til fx ombygning eller drift af ejendommen.

Virksomheder, som udlejer fast ejendom, kan imidlertid vælge at blive frivilligt registrerede for udlejning af fast ejendom. Denne frivillige registrering er dog begrænset til kun at omfatte erhvervslejemål.

Registreringen medfører, at virksomheden som udlejer erhvervslejemål, skal lægge salgsmoms på huslejen.

Registreringen medfører også, at virksomheden har fradrag for moms af udgifter i forbindelse med opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse og drift.

Denne fradragsret gælder dog kun de bygninger/lokaler, som er omfattet af registreringen. Det er en betingelse for den frivillige registrering for udlejning af fast ejendom, at virksomheden er registreret i en periode på mindst 2 kalenderår.

Der skal ansøges om frivillig momsregistrering via Erhvervstyrelsen på virk.dk. Det er således ikke tilstrækkeligt, at virksomheden i øvrigt er momsregistreret.

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit. Virksomheder skal derfor som udgangspunkt ikke beregne moms af indtægter ved fx udlejning af fast ejendom.

Køb og salg af fast ejendom

Som udgangspunkt er salg af fast ejendom momsfrit.

Det gælder dog ikke erhvervsmæssigt salg af byggegrunde, nye bygninger og særskilt levering af bebygget grund, hvilket er momspligtigt.

En bygning anses som ny indtil første indflytning. Det første salg inden for de første 5 år efter færdiggørelsen bliver dog anset som et salg af en ny bygning, uanset om bygningen er taget i brug. Derudover vil en til- eller ombygning, der udgør mere end 25/50% af salgssummen medføre, at der skal beregnes moms af salget.

25%-kriteriet gælder, hvis der er tale om en bygning med tilhørende jord (herunder ejerlejligheder), mens 50%-kriteriet gælder, hvis der kun er tale om en bygning.

Reglerne omkring køb og salg af fast ejendom er meget komplekse og kræver grundige overvejelser i hvert enkelt tilfælde. Vi anbefaler derfor, at der altid tages kontakt til en rådgiver i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Kontakt os

Claus  Boldt

Claus Boldt

Partner, leder af ITX, PwC Denmark

Tlf: 3945 9008

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Manager, PwC Denmark

Tlf: 89325540

Følg PwC