PwC’s CEO Survey 2018

Få indblik i danske toplederes syn på fremtidig vækst, forandringer og deres perspektiv på verden i 2018.

Knap 1.300 CEO’er fra virksomheder verden over har deltaget i PwC’s CEO Survey 2018, som er verdens største toplederundersøgelse. Undersøgelsen viser bl.a. CEO’ernes forventninger til vækst, deres bekymringer og deres perspektiv på verden i 2018. Det er danske topledere fra de største danske virksomheder, der har deltaget i survey’en.

CEO Survey 2018 viser, at de danske topledere har en række bekymringer i forhold til den omverden, de er en del af, men at de også – og i særdeleshed på den korte bane – har rekordstore forventninger til væksten.

For at indfri vækstforventningerne planlægger de danske topledere bl.a. at samarbejde med iværksættere og start-up virksomheder. De forventer således ikke at kunne indfri væksten på egen hånd. Det hænger tæt sammen med, at deres største forretningsmæssige bekymring er manglen på kvalificeret arbejdskraft og bekymringen for cybercrime, og at de ser, at de største forretningsmæssige forandringer vil ske i virksomheders produktion- eller serviceteknologi, ligesom de mærker et pres fra deres stakeholders for at levere resultater hurtigere.

Samtidig peger hovedparten af såvel de danske som de globale topledere på, at de oplever, at verden bliver mere delt og bevæger sig i retning af mange forskellige værdier, handelsområder og lovsystemer, og de oplever stigende skattekonkurrence og stigende grad af nationalisme, hvor lande i større grad synes at fremme sig selv på bekostning af omverdenen.

Bevægelsen mod en mere delt verden er det modsatte af den sammenhængskraft og tillid, som Danmark og dansk erhvervsliv i høj grad bygger sin samhandel med andre lande på. Derfor bliver der i stigende grad behov for, at også erhvervsledere er med til at øge sammenhængskraften globalt ved bl.a. at markere sig mere direkte i den offentlige debat. I CEO Survey 2018 peger de danske topledere da også på, at de mærker et øget krav fra medarbejdere og kunder om, at de markerer sig med klare holdninger (take political stances).

Læs kroniken "Behov for at sikre sammenhængskraften og tilliden" af Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Læs pressemeddelelsen 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hør Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC fortælle om topledernes syn på verden i 2018.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hør Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk A/S, fortælle om fremtidens vækstmarkeder og udvikling, samt hvilke tiltag og lederstil, der skal fokus på, for at styrke konkurrenceevnen.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hør Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær, fortælle om EU's rolle i forhold til at sikre tillid og sammenhængskraft i det europæiske marked, samt hvilke tiltag der skal til for at opbygge tillid og for at beskytte borgernes rettigheder.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hør Niels B. Christiansen, CEO i LEGO Koncernen, fortælle om deres tilgang til talent og ledelseskraft, samt hvad det kræver at tiltrække de rette unge talenter og særligt digitale talenter.

 
CEO Survey 2018 viser, at der er en rekordhøj stigning i andelen af de globale CEO’er, der har positive forventninger til verdensøkonomien, og de danske topledere er ovenikøbet at finde blandt de mest optimistiske i verden.

Læs mere

 
De danske og de globale topledere er i stigende grad bekymrede for de samfundsmæssige trusler, hvilket kan skyldes, at truslerne dels er blevet mere nærværende, dels ligger uden for deres umiddelbare kontrol. I mange tilfælde er der samtidig tale om trusler, som de har svært ved at gardere sig imod.

Læs mere

 
Verden bliver ifølge de danske topledere mere delt, og de oplever en stigende grad af nationalisme, og hvor lande i større grad synes at fremme sig selv på bekostning af omverdenen. Bevægelsen er det modsatte af den sammenhængskraft og tillid, som Danmark og dansk erhvervsliv i høj grad bygger sin samhandel med andre lande på.

Læs mere

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC