Eksplosivt tempo i digital transformation

– men de rette kompetencer mangler

PwC’s CXO Survey 2018

Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

PwC’s CXO Survey 2018 viser en øget bevidsthed hos CXO’erne om, at digitaliseringen og den hastige teknologiske udvikling i stigende grad vil forandre vilkårene for at drive virksomhed fremadrettet. Dét, som CXO’erne peger på som værende den helt store bekymring og udfordring for virksomhederne, er manglen på kvalificeret arbejdskraft, som har de fornødne teknologiske kompetencer og forretningsforståelse.

Læs leder

Læs pressemeddelelse

Highlights fra CXO Survey 2018

angiver nye teknologier og digitalisering som et af virksomhedens største fokusområder i de kommende år

angiver traditionelle teknologier /digitale løsninger (ERP, CRM, it-sikkerhed) som et af virksomhedens primære investeringsområder i det kommende år

ser vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer

ser et behov for en uddannelsesreform med fuldt fokus på digitale kompetencer og digitalt lederskab

ser manglende adgang til kompetencer, som har forståelse for den digitale og teknologiske udvikling koblet med forretningsforståelse som en barriere for, at deres virksomhed enten kan investere i eller anvende nye teknologier i løbet af de næste 3-5 år

ser det som vigtigt, at der er større fokus på uddannelse af flere kandidater med teknisk viden, forretningsforståelse samt forståelse for den strategiske agenda

Undersøgelsen viser, at en langt større andel af CXO’erne i dag svarer, at de i højere grad anvender teknologi og digitale løsninger sammenlignet med sidste år. Vi ser også, at CXO’erne både nu såvel som fremadrettet har stort fokus på anvendelse af og investering i teknologi og digitale løsninger. Alt i alt tegner undersøgelsen et billede af, at der sker et markant løft i forhold til digitalisering af erhvervslivet i disse år.

Læs mere

Kundetilfredshed er det vigtigste fokusområde i år, og undersøgelsen viser også, at kundetilfredshed er virksomhedernes top-investeringsområde. CXO’erne peger også på teknologi og digitale løsninger som et helt centralt fokus- og investeringsområde. I år finder vi også en ny kategori i top 5 over virksomhedernes fokusområder, nemlig rekruttering og tiltrækning af nye medarbejdere og ledere.

Læs mere

Undersøgelsen viser, at CXO’erne forventer, at den hastige teknologiske og digitale udvikling, vil skabe store forandringer på arbejdsmarkedet samt for arbejdskraft og arbejdspladser i egen virksomhed. CXO’erne forventer især, at flere funktioner/roller i virksomheden bliver delvist erstattet eller helt udgår (41 %) som følge af den hastige teknologiske og digitale udvikling. 41 % forventer også, at efteruddannelse og kompetencegivende kurser bliver mere relevante end tidligere. CXO’erne efterspørger derfor en politisk vilje til både at uddanne de rette kompetencer og samtidig sikre, at danske virksomheder får bedre mulighed for at hente den fornødne arbejdskraft i udlandet.

Læs mere

På trods af at CXO’erne peger på udfordringer ved at skaffe arbejdskraft med de rette kompetencer, er de fortsat optimistiske omkring vækst i egen virksomhed. 8 ud af 10 af CXO’erne (82 %) forventer således vækst i omsætningen i det kommende år, og 55 % er mere optimistiske mht. vækst i deres virksomhed det kommende år, end de var for 12 måneder siden. 66 % af CXO’erne peger på at ’rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer’ er den største forretningsmæssige udfordringer, der skaber bekymring i forhold til at opnå den forventede vækst.

Læs mere

Ifølge PwC’s CEO Survey 2018 oplever hovedparten af de globale topledere, at verden bevæger sig i retning af et system med mange forskellige værdier, lovsystemer, stigende skattekonkurrence, stigende grad af nationalisme og forskellige økonomiske modeller. Toplederne er desuden meget delte, når de skal vurdere, om globaliseringen kommer flertallet eller fåtallet til gode.

Læs mere

Om CXO Survey 2018

Knap 600 danske erhvervsledere har deltaget i PwC’s CXO Survey 2018, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv. Målingen er foretaget i perioden 5. februar til 12. marts 2018. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et fokus på teknologi og digitalisering samt tager pulsen på erhvervslivets vækstforventninger, investeringer for det kommende år og fremtidens teknologi. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt ind til deres fokusområder, bekymringer ved den hastige teknologiske udvikling samt investeringer i og anvendelse af teknologi og digitale løsninger.

PwC’s CXO Survey 2018 bygger på besvarelser fra både CEO’er, CFO’er, CIO’er, CHRO’er, CCO’er, COO’er, CRO’er mv. I rapporten skelner vi primært mellem følgende tre kategorier: CEO’er (46 %), CFO’er (27 %) og ’øvrige CXO’er’ (27 %). I kategorien ’øvrige CXO’er’ er inkluderet alle de ledere, som ikke hører under kategorien CEO eller CFO. I PwC’s CXO Survey 2018 inddrager vi tal til sammenligning fra hhv. ’PwC’s CXO Survey 2017/16’ samt fra sidste års Pulsmåling ’Danmark i Vækst – erhvervslivets input’. Når der sammelignes med tal fra ’Danmark i Vækst – erhvervslivets input’ er der angivet en stjerne (*) ved 2017.

I rapporten skelnes der mellem små, mellemstore og store virksomheder. Små virksomheder er karakteriseret som virksomheder med en omsætning på 0-25 mio. kr., mellemstore som 26-250 mio. kr. og store er karakteriseret ved omsætning på over 250 mio. kr. 37 % er små virksomheder, 28 % er mellemstore virksomheder, og 35 % er store virksomheder.

Kontakt os

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC