Digitalisering, tilgængelighed og information

Succesen afhænger af digitalisering, information og tilstedeværelse

Det essentielle for erhvervslederne er, at virksomhedernes behov er i fokus i det nye erhvervsfremmesystem. Pulsmålingen viser desuden, at et område, der også er af stor vigtighed for erhvervslederne og deres virksomhed, er, at de forskellige erhvervsfremmeordninger er digitale og nemt tilgængelige for virksomheder i hele Danmark. Erhvervslederne peger på en digital erhvervsplatform som et nøgleelement i udviklingen og optimeringen af et nyt og forbedret erhvervsfremmesystem. Pulsmålingen viser samtidig, at erhvervslederne til gengæld er mindre optagede af selve administrationen af systemet, herunder hvilke instanser der overtager hvilke opgaver.

Digitalisering, tilgængelighed og information

At digitalisering, tilgængelighed og information spiller en afgørende rolle for erhvervslivet i forhold til fokus for samt udformning af det nye erhvervsfremmesystem kommer til udtryk, når man ser på de tiltag, erhvervslederne vurderer, er af størst gavn og vigtighed såvel for dansk erhvervsliv og iværksætteri som for egen virksomhed.

Således svarer 67 % ’ ja’ og 33 % ’nej’ til, at det er vigtigt for deres virksomhed, at ’højt specialiserede statslige ordninger skal være tilgængelige via Erhvervshusene, så disse virksomhedsydelser nu får lokale indgange – fx internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling (Vækstfonden) og innovation (Innovationsfonden)’. Erhvervslederne vurderer også, at det er gavnligt, at der skal etableres en datadrevet digital erhvervsplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomheder mv. Her svarer 60 % ’ja’ mod 40 % ’nej’ til, at det er til gavn for det danske erhvervsliv samt vigtigt for deres respektive virksomheder.

Ved andre udsagn, der forholder sig til mere administrative forhold, er erhvervslederne splittede. Således svarer eksempelvis godt halvdelen (47 %) ja til, at det er positivt for virksomhederne, at ’indsatsen for videnbaseret iværksætteri ønskes styrket gennem Vækstfonden og Innovationsfonden’, mens den resterende halvdel (53 %) svarer nej til samme. Pulsmålingen viser altså, at erhvervslederne overordnet set lægger vægt på egen virksomhed frem for mere administrative forhold som intern forankring.

Sæt digitalisering og skræddersyet information højt på agendaen

At erhvervslivet og -lederne ser digitalisering som et bærende element for et nyt og forbedret  erhvervsfremmesystem kommer til udtryk flere steder i pulsmålingen. Når det gælder de tre digitale tiltag, der blev præsenteret i regeringens nye erhvervsfremmeudspil, er erhvervslederne overvejende positive. Således svarer hele 80 %, at det er en fordel (sammenlægning af ’stor fordel’ og ’fordel’), at erhvervsfremmeplatformen skal kunne skræddersy informationer og ydelser direkte til deres virksomheds behov. Ud af de 80 % svarer 37 %, at det er en ’stor fordel’. Blot 6 % ser det som en ulempe, og 14 % svarer, at det ingen betydning vil have.

Den samme tendens ser vi ved erhvervsledernes bedømmelse af, om det er en fordel eller ulempe, at ’al information, vejledning og ydelser om opstart, drift og udvikling vil blive digitaliseret’. Her svarer 73 %, at det er en fordel, mod 16 % der ser det som en ulempe, og 11 % der mener, at det ikke vil have en betydning.

Når det kommer til vurderingen af, om det er en fordel eller ulempe, at erhvervsfremmeplatformen oprettes via Virk.dk, svarer 53 %, at det er en fordel, mod 17 % der svarer, det er en ulempe samt 30 %, der svarer, at det ikke vil have en betydning.

Fordeling af fordel, ulempe og ingen betydning af digitale tiltag

Top 3 over positiv påvirkning på egen virksomhed

Ved erhvervsledernes vurdering af, hvilke af de tre digitale tiltag, der vil have den mest positive påvirkning for lige netop deres virksomhed, ser prioritering således ud:

1.

At al information, vejledning og ydelser om opstart, drift og udvikling vil blive digitaliseret

2.

At erhvervsfremmeplatformen skal kunne skræddersy informationer og ydelser direkte til min virksomheds behov

3. 

At erhvervsfremmeplatformen oprettes via Virk.dk

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC