Erhvervshusenes vigtigste opgaver

Erhvervshusene skal være nemt tilgængelige ved digital tilstedeværelse

Erhvervslederne forholder sig i pulsmålingen til, hvad de mener, der er erhvervshusenes vigtigste opgaver og dermed bør prioriteres højest. Erhvervslederne har valgt tre ud af ni angivne områder, de mener, er erhvervshusenes vigtigste opgaver. De tre hovedopgaver, størstedelen af erhvervslederne peger på, er følgende: 'At være nemt tilgængelige for virksomheder i hele Danmark', 'At samle og fungere som kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling’ og 'At sikre at der ikke sker overlap mellem ydelserne, der udbydes i de tværkommunale erhvervshuse og enkeltkommunerne'/'At skabe gode vejlednings- og rådgivningsvilkår for virksomheder med vækstambitioner.

Erhvervshusenes primære fokus bør dermed være på at sikre, at de er nemt tilgængelige for alle virksomheder i Danmark, hvilket også kommer til udtryk ved at 80 % af erhvervslederne ser det som en fordel, at erhvervsfremmeplatformen skal kunne skræddersy informationer og ydelser direkte til deres virksomheds behov. Ser man dette i lyset af, at hele 28 % af erhvervslederne ser det som værende negativt for deres virksomhed, at der etableres en Danmarks Erhvervsfremmesbestyrelse, som erstatter de seks regionale Vækstfora og Vækstråd, understreges vigtigheden i at sikre en velfungerende, overskuelig og lettilgængelig platform, der understøtter samtlige virksomhedsbehov.

Erhvervshusenes vigtigste opgaver

At være nemt tilgængelige for virksomheder i hele Danmark
At samle og fungere som kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling
At sikre at der ikke sker overlap mellem ydelserne, der udbydes i de tværkommunale erhvervshuse og enkeltkommunerne
At skabe gode vejlednings- og rådgivningsvilkår for virksomheder med vækstambitioner

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC