Forventninger til erhvervssystemet

Erhvervslederne har blandede forventninger til det nye erhvervsfremmesystem

Når det kommer til ledernes vurdering af, hvad det nye erhvervsfremmesystem vil bidrage med, er der en mindre overvægt af erhvervsledere, der mener, at det nye erhvervsfremmesystem skaber bedre vilkår for dansk erhvervsliv og iværksætteri. Således svarer lidt over halvdelen (57 %), at de er enige i, at det nye erhvervsfremmesystem skaber bedre vilkår for dansk erhvervsliv og iværksætteri. Der er dog stadig en betydelig del (43 %), der angiver, at de er uenige i udsagnet. Når det kommer til de udsagn, der går på erhvervsledernes egen virksomhed, ses der en større overvægt af erhvervsledere, der er uenige i de fremsatte udsagn.

Således angiver 56 % af erhvervslederne, at de er uenige i, at det nye erhvervsfremmesystem imødekommer deres virksomheds behov, mod 44 % der er enige i udsagnet. Det samme billede ses, når erhvervslederne skal vurdere, om det nye erhvervsfremmesystem skaber bedre finansieringsmuligheder i form af tilskud og lån. Her svarer 41 %, at de er enige i udsagnet mod 59 % af erhvervslederne, der er uenige i, at det nye erhvervsfremmesystem skaber bedre finansieringsmuligheder.

 

Som nedenstående grafik illustrerer, vidner pulsmålingen altså om en splittelse i erhvervsledernes vurderinger af det nye erhvervssystems bidrag og forbedringer. Det er værd at notere, at de delte meninger kan skyldes, at systemet er nyt og derved endnu mangler at bevise sin duelighed i praksis.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg
Marketing- og kommunikationschef, PwC Denmark
Tlf: 3945 3579
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC