Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Jyske Munnypot: Tillid i digital investeringsløsning

Jyske Bank har i samarbejde med den engelske fintech- virksomhed Munnypot lanceret en online investeringsrådgivning med ’rigtige’ rådgivere bag. Hanne Birgitte Møller, der er forretningsdirektør i Jyske Bank Privat, fortæller her, hvordan ’Jyske Munnypot’ skaber muligheder for at opbygge nye relationer i en digital verden.

Jyske Bank har et stort fokus på den direkte fysiske kundekontakt. Hvordan vurderer du, at I kan lykkes med at opbygge og udvikle tillid gennem digitale online løsninger?

”Helt konkret er vores mission, at vi gerne vil være dér, hvor kunderne er. Vi fokuserer på at have rådgivere lokalt og tæt på kunden samt en onlinefunktion, hvor vi sikrer, at kunderne altid oplever, at vi er tilgængelige. Det er med til at skabe tillid.

Men vi oplever ofte, at den digitale tilgang og den personlig relation og rådgivning bliver italesat meget adskilt i markedet. Her vil Jyske Bank gerne forsøge at koble tingene sammen. Konkret prøver vi at lave digitale løsninger, som sikrer, at der er menneskelige rådgivere bag den rådgivning, som kunderne modtager. Det er en indsats, som vi er meget opmærksomme på at prioritere, og lige nu er vi i gang med at udvikle flere spor med dette formål på privatområdet.

Det er vores ønske, at disse kundeløsninger skal kunne spille meget sammen. Målsætningen er at lave digitale selvbetjeningsløsninger, hvor kunderne langt hen ad vejen kan klare sig selv. Men det er ikke vores hensigt, at det er enten eller, og at man som kunde derfor kun enten er onlinekunde eller kunde i en afdeling. Som kunde i Jyske Bank skal man have begge muligheder.”

Hvordan ser du de overordnede udfordringer for banker i forbindelse med digital investeringsrådgivning?

”Rapportering, transparens og dokumentation er tre nøgleord, vi har arbejdet med som følge af MiFID II. Reglerne har været med til at accelerere nogle af de tendenser, der var i markedet i forhold til bl.a. transparens på pris. Det har medført, at konkurrencen om at være transparent er øget, ligesom kravene til vores dokumentation som investeringsrådgivere er steget. Og det handler jo i bund og grund om, hvad kunderne får for deres penge, og hvordan vi formidler vores værditilbud til kunder, så vi i endnu højere grad viser dem, hvad de får.

En konsekvens af MiFID II er, at krav til dokumentation, rapportering og transparens gør, at det bliver mere omkostningstungt at rådgive om investering. Derfor fokuserer vi på nogle lettere løsninger til kunder, der ikke kan eller vil investere store beløb, men som stadigvæk fortjener, at vi har en løsning til dem. Der bliver på den måde et større fokus på at skabe transparens for kunden, så de kan følge udviklingen i deres investering og se, hvordan omkostningerne præcis er – både i kroner og procent.”

Hvordan adskiller Jyske Munnypot sig fra andre digitale investeringsrådgivningsløsninger?

”Jyske Munnypot er et godt eksempel på, hvordan vi forsøger at forene forskellige betjeningsløsninger til vores kunder. Der er en del, som er robotstyret, og det er behovsafdækningen, hvor kundernes investeringsplan og risikoprofil bliver fastlagt. Selve investeringsløsningen hos os i Jyske Munnypot er ikke en passiv indeksinvestering og dette er i modsætning til flere andre investeringsmuligheder i andre banker. Hos os er det aktive porteføljemanagere, der foretager de egentlige investeringer. I vores optik er det helt centralt, at vi har aktive porteføljemanagere, som varetager den faktiske investering og som anvender ETF’ere som en del af den aktive investeringsforvaltning. Det er et område, hvor vi adskiller os fra andre i markedet.

Derudover har vi i vores Jyske Munnypot-løsning opbygget det således, at kunden opstiller et mål, som han/hun gerne vil benytte sin investering til. Det kunne fx være en ung kunde, som ønsker at flytte i lejlighed om fem år, og som derfor skal bruge en bestemt udbetaling. I dette tilfælde vil Jyske Munnypot-løsningen udregne, hvor meget kunden skal sætte ind på kontoen i forhold til den risikoprofil, som kunden har valgt. Undervejs vil kunden få notifikationer, hvis ikke der spares op i henhold til målsætningen, eller hvis markedet skrider. I forhold til vores mission om at være der for kunderne, når de har brug for os, har vi også udviklet en chatfunktion og telefonløsning i Jyske Munnypot-løsningen, så kunden nemt og hurtigt kan komme i kontakt med en rådgiver, hvis man enten har tekniske spørgsmål til løsningen eller rådgivningsrelaterede spørgsmål.”

Jyske Munnypot er jo udviklet i samarbejde med den engelske fintech-virksomhed Munnypot. Hvad er årsagen til, at I ikke har valgt at bygge det selv?

”Vi var fra start nysgerrige i forhold til, hvad et samarbejde kunne resultere i, når vi kombinerede Jyske Banks kundeviden og strategi med en fintech, som havde erfaringer inden for området. Da vi fik anbefalet Munnypot af en anden fintech, så vi det som en god mulighed. Det har vist sig at være det helt rigtige at gå med. Men selvfølgelig havde vi gjort os nogle overvejelser forinden i forhold til, hvad resultatet skulle blive, og om det passede til vores systemer og organisation. Det afgørende for vores beslutning om at indgå et samarbejde med Munnypot var, at vi kunne se, at deres løsning matchede vores rådgivnings-setup. Munnypot havde nemlig erfaringer med andre virksomheder i udlandet, som også baserede deres investeringsrådgivning på at yde løbende rådgivning, som vi i Jyske Bank tager udgangspunkt i.”

Hvad er Jyske Banks vigtigste læringspunkter i forhold til at indgå i en strategisk alliance med en fintech-virksomhed, og hvordan har I fordelt samarbejdet?

”En af de største fordele, vi oplevede med Munnypot, var, at de var hurtige til at komme med et udkast, som vi kunne tage udgangspunkt i. Det er netop en styrke ved en ekstern fintech, at de er hurtige til at idégenere og udvikle. Det gav et godt samarbejde og en god synergi, at de var hurtige til at lave et forslag, som vi sammen kunne arbejde videre med. Munnypot leverer løsningen – altså hele system-setup’et – mens vi fra Jyske Banks side inkluderer investeringsporteføljerne og rådgiverne bag.

Samarbejdet har været spændende med mange dygtige mennesker med mange idéer. Dét at fintech-virksomheder kan idégenere, eksperimentere og lynhurtigt tilpasse sig til kundens behov er imponerende og spændende for en stor organisation som vores at være en del af.”

Hvordan gjorde I det, og hvordan foregik samarbejdet helt praktisk?

”Det tætte samarbejde foregik hen over et halvt års tid, hvor vi udviklede Jyske Munnypot og fik det tilpasset løsningen til Jyske Banks behov. Samarbejdet blev skabt ved at kunne udvikle sammen, og det blev understøttet af at være placeret på en fælles lokation, så der effektivt kunne idégeneres og prioriteres i projektet.”

Hvad skal man være opmærksom på i forhold til de potentielle udfordringer, når man som en større organisation indgår et samarbejde med en fintech?

”Man skal være opmærksom på, at løsningen skal kunne integreres i egne systemer og platforme. Jo mere avanceret fintech-løsningen bliver, jo sværere bliver det også at integrere i egne systemer.”

Ser Jyske Bank andre muligheder for strategiske alliancer med fintech?

”Det kigger vi på i de områder, hvor det kan give mening. Det skal være med fintech-virksomheder, der er i stand til at løfte opgaven med integration til systemer. Det gør det også lidt sværere for de mindre fintech-virksomheder. Men vi har på nuværende tidspunkt fx et samarbejde med fintech-virksomheden Spiir, som med kundernes accept arbejder på at skabe overblik over kundernes engagement i alle pengeinstitutter. Derudover ser vi også en stor fordel i at være en del af fintech-miljøet. Det er noget, vi gerne vil i endnu større grad, hvorfor vi har købt en kontorplads ude i Copenhagen Fintech.”

Hvordan er de første kundereaktioner på Jyske Munnypot, og hvem er den primære målgruppe?

”Jyske Munnypot blev udrullet lige før sommerferien, og den egentlige profilering af det starter for alvor nu. De reaktioner, som vi har fået, har været positive. Kunderne synes, at det er nemt at gå til, og de føler sig trygge.

Tilbagemeldingen har også været, at det føles trygt, fordi de får notifikationer, hvis der er noget, som skrider i planen. På nuværende tidspunkt er Jyske Munnypot kun rullet ud til Jyske Banks kunder, men det er vores store ønske at udrulle Jyske Munnypot til alle.

Som nævnt er den primære målgruppe de kunder, der ikke har stor erfaring med investering. De vil gerne føle sig trygge og nemt kunne følge udviklingen inden for investeringsmuligheder. Samtidig vil de være sikre på, at de når deres opsparingsmål. De unge kunder er mere uerfarne i forhold til investeringer, og de er derfor en oplagt målgruppe. For dem er Jyske Munnypot attraktiv, fordi det skaber en dialog om opsparing og om, hvor risikovillig man egentlig er. Derudover ser vi også, at Jyske Munnypot har et potentiale hos en bredere målgruppe – hovedsageligt hos de kunder, der gerne vil hjælpes lidt på investeringsvejen.”

Næste skridt

”At Jyske Munnypot bliver udrullet til alle og ikke kun Jyske Bank-kunder.”

Blå bog: Hanne Birgitte Møller, Forretningsdirektør, Jyske Bank Privat

Baggrund

Uddannelse:

  • HD(O)

Tidligere roller:

  • 2007-2013: Område-direktør i Jyske Bank
  • Ansat i Jyske Bank siden 2001.

Kontakt os

Josephine Heidemann Bøgner

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2635 1215

Følg PwC