Globalt udsyn

 

En af forklaringerne på, at de danske familievirksomheder er gode til at skabe vækst, er, at de har anlagt et internationalt fokus. De opererer i høj grad i flere lande, hvilket gælder for 75 % mod 50 % globalt. En stor andel af de danske virksomheder har desuden eksport til andre lande, sammenlignet med familievirksomheder globalt set (90 % mod 70 % globalt).

Også fremadrettet har danske virksomheder, ifølge PwC Family Business Survey 2018, mere fokus på globalisering. Langt flere danske familievirksomheder forventer således at finde nye eksportmarkeder de kommende to år (60 % mod 38 % globalt).

Kontakt os

Mikkel Sthyr
Partner, Statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 3945 3437
E-mail

Følg PwC