Styrket struktur

PwC Family Business Survey 2018 tegner et billede af en styrket strukturering af de danske familievirksomheder, hvilket man fx ser ved, at flere af dem har overdraget den daglige ledelsesopgave til udefrakommende ledere (20 % mod 9 % globalt). Desuden benytter flere end halvdelen af de danske virksomheder sig af formaliserede og nedskrevne strategiplaner (55 % mod 49 % globalt).

Det øgede samspil mellem familieejerskabet og de eksterne ledelseskræfter kan være en forklaring på, at familieejede virksomheder herhjemme i højere grad end globalt set har nedskrevet og formaliseret en strategiplan for de næste tre til fem år. Af de danske familievirksomheder, der har en strategiplan, har hele 94 % kommunikeret planen internt, og 84 % har indarbejdet den i den finansielle planlægningsproces.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Følg PwC