Udfordringer

PwC har i Family Business Survey 2018 også spurgt familievirksomhederne til deres udfordringer de kommende år. I Danmark topper adgang til de rette kompetencer, innovation og digitalisering listen over de største udfordringer, mens international konkurrence, cyber security og professionalisering af virksomheden følger derefter. Seks ud af ti danske familievirksomheder anser det som den væsentligste udfordring at skaffe adgang til de rette kompetencer.

Kontakt os

Mikkel Sthyr

Partner, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3437

Følg PwC