Værdier har stor effekt

En høj andel af de familieejede virksomheder tillægger både herhjemme og globalt de fælles værdier i virksomheden meget høj betydning for deres generelle performance. Værdierne er, ifølge PwC Family Business Survey 2018, med til at styrke tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, omdømme, konkurrenceevne, omsætning og indtjening. Otte ud af ti virksomheder fortæller, at de har en fælles forståelse af virksomhedens mission og værdier. Stort set samme høje andel (78 %) af de danske familievirksomheder har en nedskrevet vision og mission, mens det gælder for 68 % globalt.

Generelt vurderer knap ni ud af ti virksomheder, at værdierne giver dem et bedre omdømme i markedet og hos kunder (hhv. 88 % i Danmark og 87 % globalt). Og lige så mange i Danmark mener, at værdierne gør dem mere attraktive i forhold til at skaffe nye medarbejdere (88 % mod 79 % globalt). Lidt færre men stadig otte ud af ti (81 % i Danmark og 75 % globalt) vurderer, at værdierne giver dem en konkurrencefordel, og samme høje andel mener, at de er med til at fastholde medarbejdere. Mere end syv ud af ti (72 % i Danmark) fortæller, at deres omsætning og indtjening er øget på grund af værdierne og en klar mission.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Følg PwC