Tømrer- og snedkerbranchen

PwC’s brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen viser fortsat fremgang med et højt aktivitetsniveau og stigende omsætning. Virksomhederne i branchen har formået at forbedre deres indtjening samt i mindre grad forbedret deres bundlinje.

Effektivitetsstigning i tømrer- og snedkerbranchen

Analysen viser, at virksomhederne i tømrer- og snedkerbranchen er blevet mere effektive, hvilket kan ses i stigningen i omsætningen pr. medarbejder. Denne effektivitetsstigning hænger sandsynligvis sammen med det øgede fokus på effektiv brug af it, som er med til at effektivisere planlægningen af arbejdsopgaver og forbedre virksomhedens forretningsgange med hensyn til tidsregistrering, materialeindkøb, fakturering og kvalitetssikring.

Virksomhederne i branchen har samtidig oplevet en stigning i soliditeten og dermed et styrket kapitalgrundlag, som gør dem bedre rustet til fremtidens udfordringer.

Download brancheanalysen, hvor du bl.a. kan læse:

  • Gennemgang af nøgletalsanalysen
  • Branchens største udfordring
  • Forventninger til fremtiden
  • Implementering af persondataforordningen i branchen
  • PwC’s anbefalinger
  • Nyt fra Christiansborg – ”Erhvervspakken” 2017
  • Moms- og afgiftsregler for byggebranchen

Kontakt os

Michael Krath

Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 5575 8756

Følg PwC