PwC’s Global Economic Crime Survey 2018

Den rapporterede økonomiske kriminalitet ligger på det højeste niveau nogensinde, og bekymringerne for cyber-kriminalitet er stigende.

Ifølge undersøgelsen svarer rekord mange (49 %), at deres virksomhed har været udsat for besvigelse inden for de sidste to år, hvilket er en stigning fra 36 % i 2016. Undersøgelsen understreger, at der er en øget bevidsthed om og forståelse af de forskellige typer af besvigelse og økonomisk kriminalitet, teknologiens rolle samt svindlens mulige påvirkning af og omkostninger for en virksomhed.

Dette års undersøgelse viser, at den hyppigste form for økonomiske kriminalitet, som virksomhederne har været udsat for i de sidste 2 år, forsat er misbrug af aktiver (45 %). Lige efter følger cyberkriminalitet (31 %), forbruger svig (29 %), og stillingsmisbrug (28 %).

Undersøgelsen afslører desuden en markant stigning (+6 % til 52 %) i andelen af økonomisk kriminalitet begået af interne aktører. Der er ligeledes sket et spring i procentsatsen for kriminalitet begået af topledere (fra 16 % i 2016 til 24 % i 2018). Der er dog regionale forskelle. I Australien (64 %), Storbritannien (55 %), Canada (58 %), Argentina (44 %) og USA (48 %) er størstedelen af den rapporterede kriminalitet begået af eksterne aktører.

Trods den stigende trend i virksomhedernes opmærksomhed på og forståelse af besvigelser, er det kun lidt over halvdelen af respondenterne (51%) der svarer, at de ikke har eller ikke ved, om de har oplevet besvigelse inden for de sidste to år. Dette kan indikere, at der fortsat er en stor gruppe af virksomheder, der ikke har afdækket deres risici for besvigelser.

Fortsat øget fokus på cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet vil sandsynligvis udgøre den mest disruptive økonomiske kriminalitet i de næste to år, og respondenterne forudsiger, at der er dobbelt så stor sandsynlighed for, at cyberkriminalitet vil have en eventuel større påvirkning på virksomhederne end andre former for besvigelser. Dette ses også på stigningen i antallet af personer, der rapporterer, at de har en konkret og funktionsdygtig plan for forebyggelse og opdagelse af cyberkriminalitet (59 %, en stigning fra 37 % i 2016).

Omkostningerne ved besvigelse og forebyggelse stiger


I takt med at bevidstheden om besvigelse og økonomisk kriminalitet er steget, er også investeringerne i at bekæmpe kriminaliteten steget – set i sammenhæng med de direkte økonomiske tab, der er rapporteret i de sidste to år. I de næste to år vil 51 % holde investeringerne på samme niveau, mens 44 % vil øge dem.

Undersøgelsen viser endvidere, at 68% af virksomhedens samarbejdspartnere – eksempelvis agenter, udbydere af shared service funktioner, leverandører og kunder - er ansvarlige for 40 % af alle begåede besvigelser.

 

Kampen mod besvigelse og økonomisk kriminalitet målrettes

Som følge af samfundets aftagende tolerance over for uetisk forretningsadfærd, svarer mange respondenter, at de – ud over at styrke de interne kontroller – også tackler forebyggelse af besvigelser gennem tiltag såsom ’tip off hotlines’ eller wistleblower-ordninger, der alle rettes mod virksomhedskulturen. Undersøgelsen viser, at 27 % af besvigelsessagerne er blevet opdaget på denne måde. Respondenterne rapporterede også, at de anvender teknologi som ’Artificial intelligence’ og ’Advanced analytics’ i bestræbelserne på at bekæmpe og overvåge besvigelser.

Hele 46 % svarer dog, at deres virksomhed endnu ikke har foretaget nogen form for risikovurdering med hensyn til besvigelse eller økonomisk kriminalitet. Endvidere er andelen af respondent, der indikerer, at de har formelle etiske retningslinjer og et ’code of conduct’-program, faldet fra 82 % til 77 %.

Download rapporten nedenfor og læs flere resultater fra PwC’s Global Economic Crime Survey 2018, eller kontakt en af vores eksperter for yderligere information.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC